Åtgärder för att minska smittspridningen

Här kommer några av de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Nu när restriktionerna skärpts för att minimera smittspridning av covid-19, vad har kommunen vidtagit för åtgärder?

– Dels inför vi tillfälligt besökstopp på våra äldreboenden. Vi har ständig kontakt med Smittskydd Stockholm och sjukhusen och smittspridningen ökar ju markant. Det medför också restriktioner och begränsningar i våra verksamhetslokaler. Man får inte heller servera alkohol efter klockan 22. Det är nog inte ett stort problem i kommunen då de flesta serveringstillstånden här löper ut klockan 22. Det viktigaste nu är att begränsa smittspridningen och vi har byggt upp beredskapslager. Vi har ett bra inflöde på material i nuläget och sedan ett eget lager också att ta i anspråk, såväl när det gäller handdesinfektion och skyddsutrustning med mera.

Vad innebär en exploatörsdriven detaljplan? Lär vara på gång i Kungsberga.

– Exploatörsdriven detaljplan, även kallad byggherredriven planprocess, är en långtgående och strukturerad samverkan mellan Ekerö kommun och markägare som vill planera och bygga. I vanliga fall tar kommunen fram handlingarna till en detaljplan tillsammans med exploatörer. I kommunen prövas ett arbetssätt där exploatörer får ett större ansvar för att själva driva detaljplaner på mark de äger. Jag har inga uppgifter beträffande Kungsberga. Men det krävs först att exploatören ska få ett planbesked innan man får tillstånd att jobba med en detaljplan. Det är kommunens planeringsenhet som ansvarar för planbesked och sedan tas beslut politiskt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Blir det ett nytt aktivitetscenter vid MASK-backen? Det lät så bra.

– Frågan är under utredning och vi återkommer med mer information framgent.

Byggtrafik nyttjar gång- och cykelvägar vid Ekebyhovskolan där många barn rör sig. Finns det speciella trafikregler för byggtrafik vid skola?

– Alla trafikanter ska iaktta särskild hänsyn i lågtrafikområden och i synnerhet vid skolor och förskolor. Särskilt om man framför ett bilfordon. Det är polismyndigheten som är ansvarig myndighet för att utöva trafikkontroller. Om någon gör sig skyldig till vårdslöshet i trafik ska detta lagföras genom att en polisanmälan görs.

Vilka åtgärder vidtar kommunen för att öka trafiksäkerheten vid skolor?

– Ekerö kommun har satt upp en hastighetsmätarskylt på Björkuddsvägen som signalerar om en bilist överträder hastighetsbegränsningen om 30 kilometer i timmen. Vid Raoul Wallenbergskolan har vi konstaterat en minskad trafiksäkerhet i och med ombyggnation av vägen till och från färjan, här har vi gjort en punktinsats för att öka trafiksäkerheten igen. Kommunen kommer se över trafiksäkerheten runt skolor och förskolor i hela kommunen och vidta trygghetsskapande åtgärder där det behövs.

arkiv.malaroarnasnyheter.se/Radio_files/Johan18.mp3

EWA LINNROS

Läs också