Att tänka på när skyddsjakt pågår

Att tänka på när skyddsjakt pågår

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Ekerö centrum börjar bli en riktig ”fälla”. Kommer man dit för att handla på sen eftermiddag och sedan ska ta sig därifrån, framförallt från apoteksparkeringen, är det nästan omöjligt att komma ut. Kö från de som kommer från färjan och en strid ström från andra hållet blockerar i det närmaste utfarten. Ska, och i så fall när, detta åtgärdas på något vis?

– Vi är medvetna om köerna. Inom en nära framtid, lite beroende på upphandling och projektering, kommer korsningen Ekerövägen/Bryggavägen få en cirkulationsplats vilket medför ett bättre trafikflöde framgent. Därutöver kommer den breddade Ekerövägen också medföra en bättre framkomlighet även om det dröjer innan det är färdigställt. I nuläget har vi haft dialogveckan om det framtida Ekerö centrum. I respektive detaljplan ingår ett omfattande arbete med trafikangörningarna för det framtida centrumet. Tidplanen för detta ligger en bit in på 2020-talet. Sammantaget görs det mycket från både kommunen och Trafikverket för att lösa framkomligheten för den ökade trafikmängden.

På kommunens hemsida kan man läsa ”Skyddsjakt utförs på Adelsö-Munsö-Ekerö varje torsdag under jaktsäsong.” Då undrar jag när det är jaktsäsong och vad jag som medborgare, svampplockare mm ska tänka på när jag rör mig i dessa områden?

– Någon form av jakt pågår i stort sett hela året men den första veckan på älgjakten är den mest populära bland jägarna. Vid skyddsjakt kommer det att vara mycket jägare ute men det är inte förbjudet att röra sig i skogen för det. Jägarna måste också känna till att det kan dyka upp människor var som helst i skogen och inte utsätta dem för fara. Om man vill vara säker på att bli sedd är det bra att bära kläder som skiljer sig från omgivningen, exempelvis en röd mössa eller tröja.

En del jaktlag sätter upp skyltar om att jakt pågår. Ser man en sådan skylt eller om man ser ett jakttorn med en jägare i kan det vara bra att vinka eller på något sätt få kontakt med personen innan man passerar. Sen bör man tänka på att jakten kräver tystnad så det är kanske inte så uppskattat om man tjoar och tjimmar när man går förbi. Dreven kan skrämma upp viltet så att de rör sig mer än normalt, men det är mest något att vara uppmärksam på i trafiken. Hundägare ska tänka på att inte låta sina hundar springa omkring hur som helst.

Just nu river man gamla förskolan i Stenhamra. Vad ska det bli på den platsen nu?

– Det har  tidigare funnits planer på att det ska byggas en lekyta här, men man avvaktar lite nu då platsen ingår i själva planområdet för Stenhamra centrum.     

Hör hela intervjun här:

http://arkiv.malaroarnasnyheter.se/Radio_files/J19.mp3

EWA LINNROS

Läs också