Åtta miljoner för tomma baracker

De grå barackerna hyrdes in för att tjäna som tillfälligt ersättningsboende. Istället blev de stående tomma, i värsta fall i tre år. Notan? Drygt åtta miljoner kronor.

Det var tänkt som ett tillfälligt evakueringsboende när Arbetsmiljöverket beslutade om föreläggande på vård- och omsorgsboendet Ekgården på grund av ett omfattande underhållsbehov. Men även efter att kommunfullmäktige bestämt sig för att avblåsa renoveringen av Ekgården och istället bygga ett nytt boende på Tranholmen att flytta hela verksamheten till, så valde de att hyra det 1 880 kvadratmeter stora modulboendet.

”Behovet av platser på särskilt boende var, vid den tidpunkten, så kritiskt att beslut fattades att fullfölja upphandlingen av paviljongerna”, skriver Jonas Tingvall, fastighetschef på Ekerö kommun, i mejlsvar, då han inte vill bli intervjuad. Han förklarar vidare att pandemin dock ändrade behovsbilden av vård- och omsorgsplatser drastiskt varför paviljongerna blev outnyttjade och fortfarande står tomma.

Boendemodulerna, som placerades på Uppgårds skolväg i Stenhamra, är handikappanpassade och inredda med lägenheter för 20 boenden, gemensamma samlingsutrymmen och personalutrymmen. Kontraktet, som är skrivet med Expendia modul AB, är på tre år, sedan den första oktober 2020, och till en månadshyra på 223 311 kronor.

Den sista september 2023 löper kontraktet ut. Men enligt Jonas Tingvall är planen att barackerna ska komma till användning innan dess.

”Vi ser åter en ökning av behovet av platser så planeringen är att paviljongerna successivt kommer att nyttjas under avtalstiden”, skriver han och förklarar att somliga av modulernas utrymmen också har använts under tiden, vid vaccinering av vård- och omsorgspersonal på Färingsö och att de inom närtid också kommer nyttjas för bland annat hämtning- och lämning av nycklar samt vid raster och möten för den kommunala hemtjänsten på ön.

På frågan om barackerna inte hade kunnat hyras ut när man insåg att de inte skulle komma till användning på annat sätt, svarar Jonas Tillvall:

”Kommunen har tittat på möjligheten, men inte lyckats hitta en lämplig, kortsiktig hyresgäst.

HELEN BJURBERG

Läs också