Avstängning skapade nya köer

En ombyggnation av busshållsplatserna vid Tappström gjorde att trafiken tjocknade till ytterligare under rusningstid, både på Färingsö men också Ekerö, veckan efter höstlovet.

– Köerna är helt oacceptabla, nu måste politikerna göra något, säger Erik Danielsson, Helgöbo, som dagligen pendlar mellan Ekerö och stan.

Dagen efter att Trafikverket meddelat att bygget med Nockebybron blir uppskjutet hela åtta år, stängdes både ett körfält i vardera riktning av mellan Tappströmsrondellen och korsningen Bryggavägen samt vänstersvängen mot centrum av. Plötsligt växte köerna ännu mer på Ekerö samtidigt som nya uppstod på Färingsö. Kommentarsfälten i de lokala grupperna på social medier exploderade men läsare hörde också av sig till Mälaröarnas nyheter för att berätta att måttet nu var rågat. En av de som ringde var Erik Danielsson som bor på Helgö och pendlar så gott som dagligen till och från jobbet i stan. 

Han menar att det är helt oacceptabelt att varje resa till eller från stan tar nästan en timme extra mot normalt.

– Våra politiker måste ställa krav på Trafikverket, att börja planera bättre men också hitta lösningar där problemen är som störst. 

Själv har han flera förslag. Att bygga en tillfällig bro för cyklister och gående vid Kanton är ett exempel. 

– Det gick ju att göra när det var golftävling, så det borde inte vara omöjligt när situationen ser ut som den gör, säger han.

Johan Elfver, kommunstyrelsens ordförande, menar att han delar Erik Danielssons och många andra Mälaröbors frustration över trafikläget. Därför kallade han i förra veckan bland annat Helena Sundberg, regiondirektör på Trafikverket, och projektledare Tomas Flykt till kommunhuset för möte med samtliga gruppledare.

– Det här är en allvarlig fråga som är lika viktig för oss alla, oavsett parti. Den påverkar våra invånares liv såväl som näringslivet i kommunen och därför vill vi göra allt som står i vår makt för att lösa situationen, säger han.

Han menar att han har förståelse för att det är ett komplext vägbygge och att saker som inte går att förutse kan uppstå, men att man måste försöka hitta lösningar.

– Situationen som den är nu är extremt problematisk. Den påverkar vår planering, men jag tycker också synd om alla gymnasieelever som får sin skolgång påverkad, och naturligtvis alla de 8 500 förvärvsarbetande invånare som drabbas av köerna, säger Johan Elfver och lovar att varken han eller de andra politikerna i kommunen kommer släppa frågan.

Han förklarar att Trafik-verket ska återkomma med svar på om det går att göra ett av körfälten på Nockebybron reversibelt alternativt om det finns möjlighet att sänka hastigheten och skapa fyra smala körfält. Även en provisorisk bro vid Kanton har varit uppe för diskussion tidigare och kan mycket väl lyftas igen, menar han.

Enligt Tomas Flykt, projektledare på Trafikverket, beror förseningen av Nockebybron på att man vill invänta att Förbifarten blir klar för att undvika risker med att ha bron i öppet läge, vilket Mälaröarnas nyheter skrivit om tidigare. Han har tidigare förklarat att ett så här stort vägbygge, som Förbifarten och breddningen av Ekerövägen är, inte går att genomföra utan påverkan på trafiken.

Köernas, som uppstod veckan efter höstlovet på Färingsö och förvärrades på Ekerö, med anledning av förändringarna vid Tappström, menar han var tillfälliga och till viss del berodde på otydlighet men också att ett nytt körmönster kan ta viss tid för att börja flyta.

– Vi har försökt förtydliga med nya skyltar och som jag förstått det rullar det på som det ska nu igen, säger han.

HELEN BJURBERG

Läs också