Avvisning och tillslag

Avvisning och tillslag

Polisens lokala arbete har under den senaste tvåveckorsperioden präglats av oroväckande rykten, en omfattande avvisning och ett stort beslag av misstänkt stöldgods. Ett flertal bränder har också föranlett utryckningar.

Kommunpolis Anna Freij går igenom de större händelser som hon och kollegorna hanterat sedan den 18 maj.

– Jag vill bland annat förmedla att det kommit in tips om att barn tar sina föräldrars bilnycklar på nätterna och är ute och kör med deras bilar utan att de känner till det. Ha uppsikt över bilnycklar och tala med era barn om vad olovlig körning är och hur det kan påverka framtida körkortsbehörighet, berättar hon.

En konstaterad olovlig körning sker också den 23 maj då polisen stoppar en lastbil på Ekerövägen i höjd med Träkvista. Fordonet visar sig ha körförbud och dessutom har föraren inte något körkort.

Den 19 maj hör en person i Stenhamra ljud utanför sitt hus, tittar ut och ser en man och en kvinna befinna sig på taket. De har lutat en stege mot fasaden och uppger att en boende på adressen bokat en besiktning av taket, vilket inte stämmer.

– Den 20 maj sker sedan en stöld av en katalysator på Pråmvägen, Ekerö. Flera liknade stölder har genomförts senaste tiden i hela lokalpolisområdet, berättar Anna Freij.

Samma dag upptäcks också en brand vid Ekebyhovsskolan.

– När polispatrullen kommer till platsen är branden släckt och räddningstjänsten har lämnat. Ett sopkärl har ställts ut på vägen och eldats upp där, så det har inte funnits någon spridningsrisk.

Ytterligare en brand utbryter i Stenhamra den 28 maj då någon tänder eld på en hög med sly. Det finns stor risk för att branden ska sprida sig, varför eldningen klassas som ”allmänfarlig vårdslöshet”.

Den 27 maj gör polisen ett tillslag på ön Granholmen utanför Kärsön.

– Sjöpolisen kontrollerar personer boende på ön Granholmen och i samband med detta anträffar patrullen en stulen vattenskoter, tre cyklar, ett båtkapell och en båtmotor. Då ingen av personerna på ön vill kännas vid godset och omständigheterna i övrigt gjorde att godset kunde misstänkas tillhöra någon annan, tas det i beslag.

Samma dag blir också en person misstänkt för olaga hot vid Rastaholms gästhamn på Ekerö. En större grupp personer har upprättat ett husvagnsläger på platsen och avvisas av polisen för att olovligen ha tagit marken i besittning.

I samband med detta hålls två husvagnar kvar på platsen och hamnar i verbalt bråk med personer som påtalat att de ska avlägsna sig. En person blir misstänkt för olaga hot, men när polisen kommer till platsen på nytt har den misstänkte lämnat platsen.

Under perioden har polisen även fått in rapporter om inbrott från såväl en restaurang i Troxhammar, en butik i Träkvista som från Ekebyhovs slott.

LO BÄCKLINDER

Läs också