Både storföretag och små uppfinnare bland kunderna

Både storföretag och små uppfinnare bland kunderna

MUNSÖ | Mälaröarnas nyheter åker ut till Möllers verktygsmakeri och träffar företagets ägare Ola Hansson. Här tillverkas verktyg och olika typer av plastdetaljer formsprutas. Det kan till exempel vara plastdelen som håller fast registreringsskylten på din bil.

Har företaget alltid funnits på Munsö?
– Möllers verktygsmakeri AB startades av Robert Möller 1965. Företaget höll till i en liten sjöbod på cirka 15 kvadrat i Bonavik. Med tiden byggdes den ut vartefter maskinparken ökade och blev runt 70 till 80 kvadratmeter totalt. Från början gjordes det bara formverktyg. Men vartefter så kom idén om att även formspruta fram plastdetaljer själv och en formspruta införskaffades.  1986 flyttades verksamheten 300 meter till en ny lokal som byggds på egen mark. Där är verksamheten kvar idag.
Hur ser ägarstrukturen ut? 
– Företaget ägs och drivs idag av mig, Ola Hansson, som tog över verksamheten 2006 efter att varit anställd här sedan 1994.
Hur har verksamheten utvecklats de senaste tio åren?
– De senaste åren har ofta handlat om ledtider, det vill säga hur snabbt kan vi få fram en färdig detalj från att vi fått ordern. Vi har därför investerat mycket på verktygstillverkningsdelen de sista fem, sex åren. Vi har idag nio stycken formsprutor för att tillverka plastdetaljer. Den minsta vi gör är runt 0,5 gram. Den största 700 gram.
– Sedan 3D-printern kom, där man kan göra en prototyp som ser ut som en riktig detalj, har många företag börjat göra detaljer den vägen om formverktyget inte finns färdigt för att masstillverka dem.  Den formsprutade detaljen som tar mellan 20 och 120 sekunder att tillverka, håller mycket bättre toleranser och är betydligt hållbarare än den 3D-printade som ofta tar timmar att tillverka. Själva formverktyget tar i snitt fyra veckor att göra. Men det varierar förstås beroende på hur komplicerad detaljen är.
Vilka är era kunder och hur ser konkurrenssituationen ut? 
– Vi har en väldigt blandad kundkrets, allt från storföretag som Atlas Copco till den lilla uppfinnaren hemma i källaren. Vi har idag runt 50 till 60 återkommande kunder som beställer allt från varje vecka till en gång om året. Konkurrensmässigt lever vi på att vi är ganska ensamma med att både göra formverktyg och formspruta plastdetaljen.  Det vanliga är att verktyget görs på ett verktygsmakeri för att sedan skickas till en formsprutare som gör detaljen. Det är där vi ofta är konkurrenskraftiga, då vi gör allt i samma lokal och kan få ner ledtiden.
– Annars är det Asien som är den stora konkurrenten. Många tror att det alltid är billigare där än hemma i Sverige. Men det stämmer inte alltid. Så länge allt fungerar bra så går det, men när det blir problem är det väldigt långt till Kina för att lösa problemet om man inte har bra kontakter.
Hur ser era framtidsutsikter ut och vilka utmaningar står ni inför? 
– Just nu håller vi på att utöka verktygstillverkningen med en till person. Tidigare har det bara varit jag själv som gjort verktygen. Eftersom vi endast gör verktyg som vi själva formsprutar hoppas jag att den ökade kapaciteten även ska öka formsprutningen. Vi kör idag mycket små serier där vi byter verktyg i maskinerna ofta. Målet är att få fler stora produktioner där maskinerna kan gå längre utan verktygsbyten.
Hur vill ni se Mälaröarna utvecklas framöver? 
– Jag tycker det är bra att de bygger ut centrum. Tror det gynnar företagen som bedriver sina affärer där. Bättre urval av varor får förhoppningsvis folk att handla hemma på öarna.  För övrigt hoppas jag att man bevarar naturen och inte bygger ut för mycket på Mälaröarna.
Till sist, vilket företag i kommunen vill du läsa om i tidningen?
– Jag skickar pinnen vidare till Inneklimat i Troxhammar.

Läs också