Badhusläget

Badhusläget

Den 10 juni startade provborrningar på Träkvistavallen, detta för att se hur bland annat berggrunden ser ut i området där det planerade badhuset ska byggas.

I april 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att starta projektet med att bygga ett badhus vid Träkvistavallen.

Det är fastighetskontoret som ansvarar för att driva badhusprojektet och det är de som för närvarande arbetar med att ta fram ett program för ett nytt badhus.

Det har sagts att badhuset beräknas stå klart för invigning i slutet av 2021. Hur realistiskt är detta?

– Det är fortfarande realistiskt och det är den tidplanen som gäller i nuläget, säger Jonas Tingvall, fastighetschef.

Det sägs att byggnationen kräver en hel del omfattande åtgärder som sprängningsarbeten med mera samt att kommunen behöver låna 250 miljoner kronor för att kunna genomföra projektet.

– Det vet vi inte i nuläget eftersom vi påbörjat provborrningar vid Träkvistavallen. Arbetet utförs för att se hur bland annat markförhållandena ser ut i området där det planerade badhuset ska byggas. Den geotekniska undersökningen kommer att ge viktigt underlag till projekteringen av badhuset så att vi kan planera byggnaden och grundläggningen på det mest kostnadseffektiva sättet, förklarar Jonas Tingvall.

På kommunens hemsida finns också en enkät för att ta reda på vad kommuninvånarna tycker är särskilt viktigt vid planeringen av badhuset. Undersökningen syftar till att undersöka hur de som kommer att besöka badhuset prioriterar de planerade funktionerna, som exempelvis trampolin och bastu samt andra aspekter rörande inomhusmiljön. Resultatet av undersökningen kommer att publiceras på kommunens hemsida och ingå i den samlade bedömningen för den fortsatta planeringen av projektet. Undersökningen pågår mellan den 3 juni till och den 31 augusti 2019.

EWA LINNROS

Läs också