Barnen tar hjälp av äldre för att lära sig historia

Hur tar man bäst reda på hur livet och skolan såg ut förr? Jo, man frågar dem som var med förstås. I Ekebyhovsskolans nya historieprojekt har eleverna fått möjlighet att fråga seniorerna i kommunen om hur livet på Ekerö var när de var barn.

Det var när Josefine Orto, lärare på Ekebyhovsskolan, skulle förbereda ämnet historia för sin årskurs 2 som det slog henne att barnen skulle kunna ställa frågor om livet förr, till de som faktiskt varit med – det vill säga seniorerna i kommunen. Hon presenterade idén för sina kollegor Lina Bülow och Lovisa Beck-Friis Sallstedt som genast var med på tåget. 

– Vi tyckte att det var ypperligt att låta eleverna undersöka hur livet var förr och få svar på sina frågor och funderingar från verkliga personer. Samtidigt tyckte vi att det var bra för dem att få träna på att skriva ett fysiskt brev, som inte är så vanligt i vårt digitaliserade samhälle idag, säger Josefine Orto.

Hon förklarar att hon kontaktade Karin Vikström, som ansvarar för ”Seniorliv” på kommunen och därför har gott om kontakter i rätt åldersgrupp, för att se om de kunde få till ett samarbete, och inte heller hon var sen att nappa. För Seniorliv, vars huvudsakliga uppgift är att anordna intressanta och relevanta aktiviteter för pensionärer i Ekerö kommun passade brevskrivandet väl in i verksamheten, menar Karin Vikström. 

Inledningsvis gick Josefin Orto, Lina Bülow och Lovisa Beck-Friis Sallstedt, igenom grunderna i brevskrivande, såsom hälsningsfras och avslutning med sina elever och pratade om vilka frågor som kunde ställas i breven till de äldre. Sedan fick eleverna utifrån sina egna idéer och inspiration skriva ner sina frågor. 

Ett drygt 60-tal barn i åldern åtta till nio år i årskurs 2 i Ekebyhovsskolan skickade sedan breven med mängder av frågor om skolan och livet förr i tiden, till sina nyfunna brevvänner: “Vad fick ni äta i skolan?”, “Vad hade ni för ämnen i skolan och vad var ditt favoritämne?”, “Hur lång var en vanlig skoldag när du var liten?”, “Hade ni några speciella kläder i skolan när ni var små?”.

Breven distribuerades via Karin Vikström, till kommunens seniorer där de besvarades innan de kom tillbaka till barnen. 

– De äldre har tyckt att det är roligt att svara på breven och ta del av barnens frågor, men att det kan vara lite svårt att texta eller skriva på PC, berättar Karin Vikström.

Målet var egentligen att alla barn skulle få ett eget svar på sina brev, vilket blev svårt att uppnå. Därför har några seniorer fått svara på fler än ett brev. En del svar har också författats i grupp och Karin har även intervjuat och hjälpt till att texta en del. Man tog också hjälp av hembygdsföreningens medlemmar för att svara på breven.

– Aktiviteten har skapat mängder med givande samtal och möten och även återväckt sådant som var och en kanske glömt av. Nästa gång – för vi hoppas få liknande frågor framöver – ska vi se till att ha mer tid för att finna fler brevsvarare, säger Karin Vikström.

Enligt Josefine Orto har även eleverna tyckt att det har varit väldigt roligt att få skriva breven och de har varit väldigt förväntansfulla på svaren. 

– När svaren väl kommit har de tyckt att det varit spännande, jättekul och intressant. När det visade sig att några av de äldre gått på gamla Ekebyhovsskolan har det också väckt mycket tankar och funderingar hos eleverna.

I juni avslutas projektet med att två personer från hembygdsföreningen kommer till Ekebyhovsskolan för att hålla föredrag för barnen. Då kommer barnen kunna ställa ännu fler frågor om livet på Ekerö förr i tiden  – och få svar från de som faktiskt vet.

helen bjurberg

Läs också