Barnens tankar under pandemin

Senaste året med coronapandemin har varit en tuff period även för mindre barn. Föräldrakooperativet Eken stöttade barnen med lekens hjälp.

Martina Gradin jobbar som rektor på föräldrakooperativet Eken. Hon berättar att barnen i början av pandemin var lite oroliga, viruset var nytt och okänt med restriktioner och ett nyhetsflöde som inte alltid var så lätt att tolka. Pedagogerna försökte på ett lekfullt och pedagogiskt sätt hjälpa barnen att förstå och bemöta deras frågor och funderingar.

– Vi gjorde ett spännande projekt kring vattnets olika faser som vi kallar ”Coronaäggen”. Vi fyllde ballonger med vatten och la ut i kylan för att vattnet skulle frysa till is. Vi avlägsnade ballongerna och lade ut de frysta äggen i snön lite gömt, berättar Martina Gradin.

Pedagogerna berättade sedan om en händelse som inträffat på morgonen. Det var något stort som flaxat runt förskolan, men vad och varför visste de inte. Alla barn gick ut för att leta och hittade så småningom äggen och genast hittade de på olika ledtrådar om vad som kan ha lämnat dem där.

– Då äggen hittades spekulerades det vilt. Det var ett blått ägg som det var som taggar i och genast var det ett barn som sa att det var ett Coronaägg lagt av en Coronafågel. Vi pratade då om vad vi behövde göra om någon tog i äggen och barnen uttryckte att äggen kan vara giftiga. Vi samtalade om skyddsutrustning och vad som kan behövas för att vara säker. Ett barn upptäckte att en pedagog var blå på handen och troligtvis tagit i ägget. Pedagogen uppmanades av barnen att genast gå och tvätta sig för att inte sprida baciller, berättar Martina Gradin.

Barnen har därefter utforskat äggen inomhus på nära håll med hjälp av sina sinnen. De har även undersökt äggen med hjälp av förstoringsglas med lärplatta kopplat till skärm för förstoring.

– Vi har sökt information på internet om hur viruset kan se ut och sedan utforskat om det finns likheter med våra isägg. Barnen har ritat viruset och redovisat för varandra hur de tänker att vi kan få sjukdomen. De förklarar också sina tankar om hur vi kan förhindra spridning. De har på ett konkret sätt också upplevt isens förvandling till vatten.

I utforskandet har även salt hällts på äggen. Barnen reagerade då på att äggen smälte snabbare och bildade ojämna skåror längs ytskiktet. Under experimenten fotograferades äggen. Där och då följer barnen äggens förvandlingar och faser.

– Projektet utvecklas efter barnens funderingar, exempelvis när de frågar om vad som händer om vi lägger salt på ägget. Det bör undersökas, då vi pedagoger är barnens medforskare.

Det pedagogiska mål som förskollärarna anser varit viktigast under coronatider är att se till att barnen tillägnat sig kunskaper om hur man kan undvika smitta genom att de alltid är noggranna med handtvätt och försöker hålla avstånd.

– De uttrycker det till oss pedagoger och till varandra. Pedagoger och barn har ett öppet klimat vad gäller samtal kring Corona och vikten av hygien. Det visar sig genom att barnen spontant kan ställa frågor eller dela med sig av sina kunskaper kring Covid-19. Vi pedagoger tillmötesgår genom att hålla oss till fakta på ett pedagogiskt sätt, avslutar Martina Gradin.                                      

                               

Läs också