Behöver man vara orolig för vildsvin?

Trots att vildsvinsstammen minskar upplever många Mälaröbor stora problem med djuren. Gräsmattor och trädgårdar förstörs och vildsvinsfällor oroar när de stöts på i naturen. 

Som MN tidigare rapporterat så minskar vildsvinsstammen. Någon tillförlitlig statistik för förgående jaktår har ännu inte släppts men Ekerö kommuns vilt-

vårdare är överens om att stammen inte ökar.

– Det handlar mer om att djuren syns olika mycket under olika årstider, säger Bo Lindh som är ansvarig viltvårdare för Färingsö och Lovö.

När skog och åkrar ger föda är det oftast där vildsvinen befinner sig. När hösten kommer och åkrarna inte ger samma grödor förflyttar sig djuren närmre bostadsområden och letar mat i trädgårdar. 

– Det är därför många upplever att de ser vildsvin mer och oftare nu på hösten än till exempel på våren, säger Bo Lindh.

Det djuren dras till är bland annat ekollon så boende med ekar på tomten kan löpa större risk än andra att få besök. När nötterna tar slut letar djuren sedan efter mask, skalbaggar och ogräs i gräsmattorna. Ett ogräs som de tycker mycket om är till exempel kvickrot. Vildsvinens nattaktiva bökningar sker dock inte överallt vilket gör att en tomt i ett bostadsområde kan vara helt förstörd medan granntomten är helt orörd. 

En av de som fått besök i trädgården är Benita Rosberg

– Vi bor på Färingsö, upp mot skogen och har fått vår stora nylagda gräsmatta förstörd flera gånger under hösten, berättar hon. Ibland har de bökat runt ekarna men vid flera tillfällen har de förstört hela gräsmattan och den är stor. Det är inte så roligt att behöva anlägga en ny gräsmatta gång på gång.

För att minska problemet hörde Benita av sig till kommunen för att be om råd.

– Jag är väldigt nöjd med responsen från kommunen, att de tog allt på allvar och kom hit och försökte hjälpa. Dessvärre lyckades inga vildsvin skjutas men vi fick ändå lite tips och råd på vad vi kan göra själva för att försöka mota undan dem

Dock är det inte alltid lätt att få bort vildsvin från tomten. Det hjälper inte att skrämma dem. Det enda som egentligen hjälper för att hålla dem borta är elstängsel. Och skyddsjakt. 

Elstängsel kan vem som helst köpa. Skyddsjakt är det kommunen som ansvarar för. 

– Men skyddsjakt i bostadsområden är inte lätt. Vi får inte skjuta hur och var som helst. Och inte när som helst heller. De boendes säkerhet är alltid i fokus, berättar Bo Lindh.

– Vildsvinen är också väldigt skygga och nattaktiva och även då är det oerhört svårt att få tag i dem.

Det som också ställer till problem är om det finns en flock med en sugga med kultingar. En hona med ungar får inte skjutas.

– Så summa summarum – det är inte fler vildsvin men de närmar sig bostadsområden mer på hösten. Vi kan inte skjuta hur som helst och var som helst och måste också ta hänsyn till vilka vildsvinen är, det vill säga om det är en sugga eller galt.

När kommunen inte kan idka skyddsjakt med vapen sätts fällor upp. En av fällorna står på Gällstaö.

– Vi har kameror uppsatta runt fällan som larmar när något eller någon närmar sig. Det gör att vi vet när det fastnat ett vildsvin och att vi då kan åka ut, säger Bo Lindh och fortsätter:

– Man behöver inte vara orolig för fällan och inte heller för vildsvin. Har man hund bör man dock ha den kopplad.

MARIA  FORSLUND

Läs också