Beslut fattat om Munsö skola

Beslut fattat om Munsö skola

På barn-och utbildningsnämndens möte 2 juni beslutades att Munsö skola blir en F-2 skola efter att Ekeröalliansen tillsammans med SD och L röstade för detta alternativ. MN följer inom kort upp med intervjuer med politiker och föräldrar.
EWA LINNROS

Läs också