Beslut om köp och försäljning

Beslut om köp och försäljning

Den långa processen kring försäljningen av Adelsö hembygdsgård avslutades då kommunfullmäktige beslutade att ge Ekerö bostäder i uppdrag att genomföra köpet av hembygdsgården från Ekerö pastorat.

I fullmäktigegruppen rådde det enighet kring beslutet, men Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Öpartiet la till ett särskilt yttrande.

– I denna konstellation vill vi trycka extra på att öns föreningar, kommunen och Ekerö bostäder behöver skapa en gemensam struktur för samverkan. Och då inte bara vad gäller hembygdsgården, utan hela Hovgårdsområdet. Om vi gemensamt kan samverka på ett vettigt sätt kommer det att gagna både Hovgården, idrottsplatsen, hembygdsgården och det fantastiska kulturarv vi har på platsen kring hembygdsgården. Genom att det skapas ett samarbete mellan parterna finns stora möjligheter för en vidareutveckling av Hovgårdområdet och en ypperlig chans att utveckla världsarvet, sa Desirée Björk(Ö).

Kommunfullmäktige beslutade också att sälja byggnader på Drottningholms skolområde till den exploatör som tilldelas kontrakt i upphandlingen av hyreskontrakt på skolområdet. Kommunen har som mål att den nedbrunna Drottningholms förskola ska ersättas med permanenta lokaler och att verksamheten utökas till fyra avdelningar för cirka 80 barn. Drottningholmskolan har önskemål om att ersätta de tillfälliga lokalerna med permanenta. Dessutom krävs åtgärder för trafik, parkering och angöring inom skolområdet, detta berör samtliga verksamheter inom skolområdet.

Den externa fastighetsutvecklare som vinner upphandlingen ska i samverkan med kommunen bygga nya förskole- och skollokaler på fastigheten och kommer att äga lokalerna som hyrs ut till kommunen. Kommunen ska driva den kommunala förskolan i en byggnad, men hyr ut övriga byggnader i andra hand till Waldorfskolan respektive Drottningholms montessoriförskola, det vill säga samma förhållande som idag.

EWA LINNROS

Läs också