Besparingar på 7,5 mkr för BUN

Besparingar på 7,5 mkr för BUN

Samtidigt väntar stora satsningar på skolbyggnader

Budgetarbetet är i full gång och den 28 november ska de olika budgetarförslagen upp till beslut på kommunfullmäktige. I våras kom mycket tuffa budgetramar för barn- och utbildningsnämnden (BUN).

Eva Henriksen (L), vice ordförande i BUN och Sivert Åkerljung (KD), ordförande i BUN besökte tidningens radioprogram för att prata om det ekonomiska läget inom nämnden.

De första budgetramarna gavs precis innan sommaren och då såg det mörkt ut.

– Barn- och utbildningsnämnden är den största, den står för över 65 procent av kommunens pengar. Siffrorna som kom indikerade att vi kanske måste spara upp mot 20 miljoner kronor. Över sommaren när jag träffade förvaltningschefen var inputen från oss som styr, Ekeröalliansen, att titta över besparingar på sådant som inte är lagstadgat, på administrationen och samtidigt försöka hålla förskole- och skolbarnen så skadefria som möjligt, sa Sivert Åkerljung.

Efter sommaren var budgetramarna spikade med besparingar på 12 till 15 miljoner kronor, bättre än tidigare men fortfarande mycket pengar. En ”mardrömslista” upprättades på olika besparingslösningar över sådant som inte är lagstadgat så som bland annat skolbiblioteken och öppna förskolan.

Men det visade sig att det blivit en felräkning så att besparingarna kom ner i ungefär  sju och en halv miljon kronor.

– Då kan vi som en av få kommuner i Sverige och kanske ensam i länet, faktiskt räkna upp både förskola och skola med cirka 2,7 procent. Men vi gör självklart effektiviseringar och minskar ambitionen på andra områden, berättade Sivert Åkerljung.

Hur tänker ni i Mälarökoalitionen kring allt detta?

– Vi blev förskräckta när vi såg mardrömslistan. Det var många av våra kärnpunkter som betyder väldigt mycket och där vi absolut säger nej. Sedan blev vi naturligtvis glada när det visade sig att felräkningen gick åt rätt håll men rätt förfärade, för man bör inte räkna fel, sa Eva Henriksen.

Det har under året anställts ytterligare en ekonom som just kollar BUN.

– Barnen är vår framtid. Om vi nu kan andas ut i år är det inte säkert att vi kan gå vidare till nästa år. Vi har några hyfsat goda år, men sedan smäller det till ganska rejält vid 2022, 2023. Då måste vi ha nya skolor som står färdiga och förskolor och möjlighet till idrott för våra ungdomar. Då måste man titta över den övriga ekonomin i kommunen som man måste strama upp, sa Eva Henriksen.

På kommunstyrelsens möte den 25 september togs några stora beslut som sedan ska vidare till kommunfullmäktige. Det var ett majoritetsbeslut att Sanduddens skola blir treparallellig, att flytta Ekebyhovskolan till Bryggavägen, att en ny förskola byggs i Drottningholm, att bygga ut Stamvägens förskola och förskolan i Stenhamra samt att fortsätta att titta på badhusprojektet för att ta redan på vad det exakt kommer att kosta.

Det som skiljer Mälarökoalitionen och Ekeröalliansen åt, är satsningen på badhuset. Även inom Mälarökoalitionen finns olika ställningstaganden, (läs mer om övriga partiers synpunkter om badhuset på nästa sida).

– Där säger vi Liberaler: skolor, förskolor, äldreboende först, sedan badhus i den prioriteringsordningen. Där skiljer vi oss lite inom koalitionen också. Tjänstemän sitter och planerar för badhus men har inte ens börjat planeringsarbetet för en ny skola vid Bryggavägen som måste stå klart inom fem år, kommenterade Eva Henriksen och Sivert Åkerljung replikerade:

– Vi är övertygade om att det här går att kombinera. Vi är en tillväxtkommun, vi ska bli sju, åtta tusen fler innevånare på tio års sikt. Planerna för skolan vid Bryggavägen är prioriterade. Vi tog ett beslut i kommunstyrelsen om att satsa pengar på skolbyggnationen, sa Sivert Åkerljung.

– Ja pengarna ska läggas där men man måste börja jobba med planeringen, det tar sin tid, sa Eva Henriksen.

När det kommer till effektiviseringsarbetet kommer inte lärarkåren beröras. Där är både Ekeröalliansen och Mälarökoalitionen överens. För att spara in pengarna kommer man bland annat att ta bort några administrativa tjänster. Det gäller bland annat feriejobben där en anställd har haft hand om administrationen kring dessa. Kommunen har tidigare tagit emot 120 ungdomar för sommarjobb.

– Det minskar vi från 120 till 50. Av dessa 50 tänker vi oss att 25 stycken kan  barn- och utbildningsförvaltningen och socialkontoret tillsammans ta hand om. Sedan är modersmålsundervisningen lagstadgad till sju år, i kommunen har vi erbjudit nio år. Men vi tar ner den till sju år, förklarade Sivert Åkerljung. Eva Henriksen ser också en idé  om att samarbete mer mellan olika nämnder.

– Vi måste också titta på om vi kan effektivisera hela den kommunala strukturen, sa Eva Henriksen och fick medhåll från Sivert Åkerljung.

Den 28 november tas budgeten för kommande år på kommunfullmäktige. Det kommer med största sannolikhet bli tre budgetförslag: Ekeröalliansens, Mälarökoalitionens och Sveridemokraternas.

EWA LINNROS

Läs också