Betalar vägarbete ur egen ficka

Gällstaö samfällighetsförening har betalat bytet av en trasig vägtrumma för närmare 1,5 miljoner kronor. Styrelsen har bett kommunen om hjälp med betalningen men fått nej.

– Vi känner oss överkörda, säger Bibbi Bodesjö, ordförande. 

Bibbi Bodesjö går i spetsen för Gällstaö samfällighetsförening där många medlemmar är besvikna över att kommunen inte vill stå för en del av kostnaden av ett omfattande vägarbete på Herredagsvägen på ön.

Det var i höstas som ett företag i Ekerö kommun la ner mycket tid på att gräva upp den 22 meter trasiga och sönderrostade vägtrumman på Herredagsvägen, den enda infarten till Gällstaö. Notan efter ett omfattande vägarbete slutade på drygt 1,2 miljoner kronor.

Att vägtrumman kollapsade berodde enligt Bibbi Bodesjö inte på något tillfälligt fel. Redan för drygt ett år sedan visade en undersökning att trumman var svårt angripen av rost och delvis hade rasat samman, även om den lagad på vissa ställen. Problemen med vägtrumman bidrog till att vägen hade rasat samman.

Och innan en ny vägtrumma låg under jord frågade Bibbi Bodesjö om kommunen kunde tänka sig att delfinansiera projektet.

– Men svaret vi fick var nej. Samfällighetsföreningen tog för givet att kommunen vid skada som beräknas kosta lika mycket som våra intäkter skulle bidra både med finansiering och teknisk konsultation, säger Bibbi Bodesjö, och fortsätter:

– Efter ett antal brev till handläggare och chefer visade det sig att kommunen inte tänkte bidra.

Irritationen hos samfällighetsföreningen har inte blivit mindre av att den inte har informerats om att föreningen ingår i Ekerö kommuns väghållningsområde. Det innebär att föreningen inte kan räkna med bidrag från Trafikverket för särskild upprustning av föreningens vägar som ingår i anläggningsbeslutet.

Samfällighetsföreningen har både via brev och besök på kommunen försökt få svar på vad det innebär att den ingår i Ekerö kommuns väghållningsområde, men ingen har ännu trots löften lämnat ett svar. 

– Det är viktigt eftersom det är anledningen till att vi inte är bidragsberättigade från Trafikverket, betonar Bibbi Bodesjö.

Nu har medlemmarna i samfällighetsföreningen sett till att betala kostnaden för vägarbetet på drygt 1,2 miljoner kronor.

– Det är inte roligt eftersom det blev nästan dubbla medlemsavgifter för att vi skulle klara av att betala, säger Bibbi Bodesjö, och tillägger:

– Jag känner mig besviken över att Sara Gahm fortfarande inte svarar på hur många föreningar som ingår i Ekerö kommuns väghållningsområde och vad det innebär för kommunen och föreningarna eftersom konsekvensen för oss är oerhört negativ. säger Bibbi Bodesjö.

Men Sara Gahm, mark- och exploateringschef i Ekerö kommun, tycker inte att det är något konstigt med de besked som samfällighets-

föreningen har fått förut.

– De har fått besked om att det är föreningens ansvar enligt Lantmäteriet att underhålla anläggningen, skriver Sara Gahm i ett mejl.

Hon förstår att samfällighetsföreningen ville att kommunen skulle betala en del av kostnaden för att laga den trasiga vägtrumman.

– Det stämmer, så önskade föreningen. Trumman ingår dock i föreningens anläggning, beslutad av lantmäteriet. Därför är det föreningens ansvar att bekosta arbetena på trumman, noterar Sara Gahm i mejlet.

Men händer det att andra samfällighetsföreningar reagerar över kostnader som de tycker att kommunen kan hjälpa dem med?

– Min upplevelse är att föreningarna i kommunen är väl medvetna om sitt uppdrag, svarar Sara Gahm.

TONY GYLLENRAM

Läs också