Blir ”De gamlas dag” av i år?

Blir ”De gamlas dag” av i år?

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Det fina firandet för våra gamla ”De Gamlas Dag” hoppas jag blir av i år trots Coronan. Vet kommunen något om detta ännu?

– Det är ett fantastiskt trevligt arrangemang som har genomförts i 22 år, men det finns en stor risk att vi inte kan genomföra det i år. De gamlas dag riktar sig till den grupp som är värst drabbad i nuläget. Sannolikt så tror jag att man skjuter upp det till nästa år med omtanke om framförallt våra gamla och vi får inte glömma vårdpersonalen som jobbar och sliter med att få dit alla. Det är inte gjort i en handvändning. Jag tror inte att vi mäktar med det utifrån den situationen vi har nu med många som behöver eftervård och det är en ganska lång rehabilitering med dem som har haft covid-19, i synnerhet i hög ålder också.

Vilka förkunskaper krävs av fritidspolitiker för att kvalificera sig till byggnadsnämnden?

– Inga förkunskaper krävs. När det gäller den representativa demokratin är alla svenska medborgare välkomna att engagera sig politiskt. Däremot så håller kommunstyrelsens kommunkansli utbildningar i kommunallagen och plan- och bygglagen. För de som sitter i byggnadsnämnden medföljer särskilda åtaganden i och med att de har ett personligt ansvar inför varje beslut som tas.

Ofta förekommer tyckande i bygglovshandläggares utlåtanden, det vill säga att de tycker att något inte är snyggt, inte passar och så vidare.. Bör inte en bygglovshandläggare helt neutralt göra sina bedömningar utifrån gällande detaljplaner samt övrigt gällande lagar?

– Visst, det kan förekomma fel. Men när det gäller de flesta förekommande fall som jag tror att en del feltolkar som personliga tyckanden, så har det i 99 procent av fallen en bäring i antingen plan- och bygglagen eller gällande detaljlan.

Varför finns det inte en enda laddstolpe för elbilar i Ekerö centrum?

– När det gäller Ekerö centrum så har vi en ny operatör nu som har tagit över centrumet. Jag har ännu inte hört att de kommer att sätta upp några stolpar i nuläget. Vi får se om de gör det eller om det sker i samband med att Ekerö centrum byggs om.

MN har fått in ett mail angående det svar som du gav om att kommuns hemtjänst har ett särskild coronateam som arbetar hos brukare med covid-19. Avsändaren säger att detta är felaktigt.

– Jag har varit i kontakt med förvaltningen och de svarar att Ekerö hemtjänst följer de rekommendationer och restriktioner som Smittskydds- och Folkhälsomyndigheten ger för vård och omsorg. All personal är utbildad via Socialstyrelsen. Man använder visir vid alla kontakter med kunder, oavsett om de är smittade eller inte. Både våra medarbetare och de som ska få vård kan känna sig trygga med det. Om någon av dem som ska få hjälp är smittad av covid-19 eller att misstanke finns om detta, används skyddsutrustning i form av handsprit, visir, munskydd, handskar och plastförkläden. Dock mitt stora misstag i mitt svar var att jag använde ordet ”coronateam”. Man kallar det ”team” kort och gott. Kommunen samarbetar och samverkar mellan den kommunala hemtjänsten och den privata. Man ses en gång i veckan för att stödja och hjälpa varandra. Kommunens hemtjänst ansvarar för trygghetslarm dygnet runt i samverkan med de privata utförarna, så att de åker ut på de larm som tillhör dem.

Allt för att minimera antal personal och på så vis minimera smittspridningen.

EWA LINNROS

Läs också