Bör räknas som två enheter

Bör räknas som två enheter

Munsö och Sundby skola räknas som en skolenhet. Men enligt Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN) ligger de två skolorna för långt från varandra för at räknas som en enhet.

För att flera byggnader ska anses som en skolenhet krävs att de ligger någorlunda nära varandra och på ett naturligt sätt hör ihop, enligt skollagen. ÖKN har också i flera beslut bedömt att två skolbyggnader som ligger mellan en och två kilometer ifrån varandra inte kan betraktas som en skolenhet.

Att skolorna har samma rektor och budgetram respektive gemensam elevhälsa och viss gemensam personal,  saknar betydelse enligt nämnden.

Avståndet mellan Munsö och Sundby skola är 17,4 kilometer och kan därför enligt skollagen, inte anses vara en skolenhet utan två. Beslut om att omplacera elever från en skolenhet till en annan, ska enligt ÖKN fattas av kommunen, det vill säga kommunfullmäktige och inte av rektor eller förvaltning.

EWA LINNROS

Läs också