Bostadstillskott i Träkvista

Efter att det senaste överklagandet blivit avslaget, är nu detaljplanen för Träkvista torg spikad. I den framgår det att här kommer byggas 130 lägenheter, ett äldreboende för 60 personer och gott om plats för butiker.

Byggplanerna för Träkvista torg har varit omgärdade av många protester och segdragna processer. Bland annat har boende i närområdet varit negativa till höjden på de bostäder som planerats. Likaså har både privatpersoner och politiker tyckt att man inte inhämtat tillräckligt med synpunkter från medborgarna.

Slutligen, efter justeringar som kommit till efter en samrådsprocess, antogs den nya detaljplanen i december 2020. Planen överklagades till Mark- och miljödomstolen som dock inte tog upp ärendet. Ytterligare en överklagan gick till Mark- och miljööverdomstolen som beslutade att inte heller de skulle ta upp den för prövning.

Därmed har planen vunnit laga kraft och nu fortgår arbetet med att fylla den ram som detaljplanen kan sägas utgöra.

– Detaljplanen reglerar att det ska byggas ett särskilt boende för äldre, med centrumnära läge, stora gemensamhetsytor, takterass, balkonger och gård in mot skogen, berättar Erik Edström, kommunens stadsarkitekt. 

Vidare säger han att området kommer få mer yta för butikslokaler och att cirka 130 lägenheter, såväl hyres- som bostadsrätter, kommer finnas i området. På andra sidan Ekerövägen från nuvarande centrum, finns det också utrymme för nytillkommen radhus- och bostadsrättsbebyggelse.

När det gäller höjden på byggnaderna, som fått mycket kritik, så har man gjort sol- och bullerstudier för att minimera effekterna och anpassat området.

– Vi har bearbetat planen så att det blir en upptrappning av höjden på husen från ytterkanten in till centrumhuset, för att det inte heller ska bli så tydlig skillnad mot nuvarande bebyggelse. I kanterna kommer det bli två till tre våningar och i mitten uppemot fem.

För närvarande arbetar arkitekterna på Horisont arkitektur med rådgivning från stadsarkitekten med att ta fram ritningar som ska lämnas in i samband med bygglovsansökan, sannolikt under våren eller sommaren 2022.

Området ska nu gestaltas utifrån de förutsättningar som detaljplanen ger.

– I det här skedet är det viktigt att bearbeta och anpassa ritningarna till platsens identitet. Vi ska bearbeta arkitekturen, ta fram rätt kulörer och material, skapa ett mer definierat torg och göra ett riktigt bra promenadstråk med gott om vegetation.

Angående tidsplanen har Erik Edström svårt att ge besked om hur lång tid det fortlöpande arbetet kommer att ta, men han vågar sig på en gissning.

– Det är svårt att säga när centrumhuset kan vara klart för inflyttning, men kanske om tre år. Hela området kan eventuellt vara klart om sex år, då omvandlingen kommer ske etappvis.

LO BÄCKLINDER

Läs också