Bottenplacering för Ekerö kommun

Bottenplacering för Ekerö kommun

Plats 229 av 290. Det blev den dystra placeringen för Ekerö, när landets kommuner rankades i Miljöbarometerns årliga kommunranking.

Ekerö, en av landets stolta ekokommuner. Men också en av de kommuner med sämst miljöarbete. I alla fall om man får tro rankingen av Sveriges miljöbästa kommuner 2020, gjord av Miljöbarometern och tidningen Aktuell Hållbarhet. Där kommer Ekerö på plats 229 av landets 290 kommuner men också sist av alla 26 i Stockholms län. Rankingen baseras på svaren från en enkät som skickats ut och besvarats av tjänstemännen på landets samtliga kommuner, ihop med data från ett flertal offentliga källor.

En av dem som inte är förvånad över Ekerös placering är Stefan Sundström, musiker och en av Mälaröarnas stora miljöprofiler tillika Ekerö kommuns miljöstipendiat år 2015.

– Jag tycker och har alltid tyckt att Ekerö kommun visar ett monumentalt ointresserat för miljö- och klimatfrågor, säger han med eftertryck.

Han skräder inte orden när han förtydligar vad han menar.

– Det är hyckleri att Ekerö kommun framställer sig som storstadens gröna lunga, samtidigt som man numera glatt hejar på Förbifart Stockholm, säger han och nämner Ekerörondellen som ytterligare ett exempel.

– Rondellen, som på något sätt är hjärtat av Ekerö, där vägarna mellan öarna möts, består av konstgräs. Konstgräs som släpper ut mikroplaster i naturen. Jag tycker att det är symboliskt för hur ointresserad kommunen är av de här frågorna, säger han och suckar uppgivet.

Stefan Sundström upplever att ansvaret för miljön gärna hamnar på medborgarna, när det egentligen borde börja med ett engagemang från kommunen. Att bygga ut kollektivtrafiken, värna om de naturområden som finns och sluta bebygga jordbruksmarken är exempel på saker som han gärna skulle se att kommunen gjorde, menar han.

– Om Ekerö kommun verkligen ville bli en framtidskommun borde man satsa på sin närhet till Stockholm kombinerat med Mälardalens bästa jordmån. Genom att återta åkermark som nu används till golfklubbar och till och med planeras att bli industritomter, och istället började odla mat där skulle vi kunna bidra till Stockholms överlevnad vid framtida kriser.

Kjell-Erik Börjesson, ordförande för i miljönämnden i Ekerö kommun känner inte till Miljöbarometerns kommunrankning och hänvisar frågor till kommunstyrelsen ordförande Adam Reuterskiöld, som är ytterst ansvarig för kommunens miljöfrågor.

Adam Reuterskiöld sin tur är inte oroad över placeringen i kommunrankingen. Han menar att kommunen gör bättre än så och tycker att medborgarna ska vara källkritiska till rankingar av det här slaget.

– Jag tycker att man ska fundera över kriterierna för den här mätningen och vem som har gjort den, säger han och förklarar att bara för att Ekerö rankas dåligt behöver det inte betyda att Ekerö gör sämre saker än andra kommuner, utan att man gör andra saker än det som mäts.

– Vi har valt att satsa på lite större saker, istället för många små. Till exempel att vi byggt en fjärrvärmeanläggning med biobaserat bränsle, som är lokalt producerad. Det syns inte i mätningen, men jag tror att det gör mycket mer nytta än att ha strategiska dokument, som kanske inte ens alltid följs, säger han och förklarar att resurserna inte räcker till både och.

– Resurser är begränsade och då måste man prioritera. Många kommuner har en klimat- eller miljöstrateg, men sådant miljöarbete kostar och de pengarna kan läggas någon annanstans. Vi har valt att istället ha ett miljötänk som genomsyrar alla våra verksamheter.

Stefan Sundström upplever dock inte alls att Ekerö har något miljötänk som genomsyrar verksamheterna. Med årets bottenplacering, som är den sämsta placeringen Mälaröarna haft i rankingen sedan 2009 och drygt 100 placeringar sämre än år 2011, känner han stor oro över att miljöarbetet i kommunen går åt helt fel håll. Som ett exempel tar han antalet miljöcertifieringar, eller så kallad grön flagg, hos skolor och förskolor, som minskat stadigt under nästan tio års tid i kommunen.

– Vad lär vi våra barn om miljö när de bara sitter i baksätet på sina föräldrars suv:ar? frågar han sig.

Men Adam Reuterskiöld menar återigen att rankingen inte säger allt.

– Grön flagg i sig ger ju inte en bättre miljö, påpekar han och förtydligar att minskningen kan förklaras med hur skolutövare och lärare lägger fokus i sin undervisning.

Samtidigt medger han att det finns saker i kommunens miljöarbete som kan förbättras.

– Det finns alltid saker som kan göras bättre, säger han men poängterar också att Ekerö har en bra miljö.

– Vårt vatten är rent, våra skogar är väl omhändertagna och våra jordbruksmarker är professionellt brukade, vi har det väldigt bra, och det ska vi också fortsätta att ha, säger Adam Reuterskiöld.

HELEN BJURBERG

 

Läs också