Bred kompetens och stadig tillväxt

Bred kompetens och stadig tillväxt

Vi besöker Mälarö fastighet och Lars Lindqvist, koncernchef Mälarö Group, som berättar om verksamheten, tankarna inför framtiden och sin syn på utvecklingen av öarna.

Berätta om företagets bakgrund?

– 2009 bildades Mälarö fastighets AB genom sammanslagning av företagen SBL bygg som drevs av mig Lars Lindqvist och Carpetech som drevs av Håkan Gustafsson, idag VD Mälarö fastighet. Vid sammanslagningen var vi 17 anställda och omsatte 34 miljoner kronor mot idag 30 anställda och en omsättning på cirka 90 miljoner.

Beskriv verksamheten?

– Mälarö fastighet är en del av Mälarö Group AB som bedriver verksamheter inom fastighetsförvaltning, seniorboende och fastighetsutveckling i hela Sverige. Dessutom finns en division som utvecklar nya marknadsområden till exempel padelbanor med tillhörande tjänster. Koncernens omsättning 2020 var cirka 120 miljoner kronor med en målbild på 150 miljoner kronor i år.

– Mälarö fastighet är ett byggföretag som utför många typer av entreprenader, Utbyggnader, renoveringar, markentreprenader av villor och industrifastigheter. Vi har en bred kompetens med egen del för markentreprenader, bygg, våtutrymmen och VVS. Vårt primära verksamhetsområde är Stockholmsregionen, men vi driver även projekt i andra delar av landet.

Vilka projekt jobbar ni med nu på Mälaröarna?

– Vi har några pågående utbyggnader på Färingsö och nybyggnation av några villor på Ekerö samt egna projekt i form av byggnation av Brf Bullerbyn i Stenhamra och Brf Troxhammar Terrassen. Överbyggnad på nya värmeverket på Ekerö är ett projekt som syns och som vi nyligen färdigställt.

Hur ser era framtidsutsikter ut och vilka utmaningar står ni inför?

– Med nuvarande orderingång växer vi i lagom takt och utmaningen är att hitta rätt personal som tillför rätt kompetens samt att fortsätta att utbilda vår egen personal. Det gäller  att möta utmaningar i form av att arbeta med nya lösningar och innovationer samt ökade krav på dokumentation av projekt.

Hur har pandemin påverkat er?

– Pandemin har inte påverkat oss negativt rent arbetsmässigt, däremot ser vi nu att materialpriser ökar som en följd av pandemin, vilket drabbar slutkunden.

Hur vill ni se Mälaröarna utvecklas framöver?

– Utveckling av kommunen bör hanteras varsamt med en fortsatt byggnation med inriktning mot egna hem i mindre områden med en ”bytanke” och vid utbyggnad av centrum ska lägenheter vara i harmoni med Ekerös natur i sin helhet.

Till sist, vilket företag vill ni läsa om i tidningen?

– Sense hud och hår som expanderar sin verksamhet i Jungfrusunds och Ekerö sjöstads hus på Bryggavägen, som för övrigt Mälarö fastighet byggde och färdigställde 2016.      

Läs också