Bristande info vid pågående bygge

Bristande info vid pågående bygge

Men tydlig information om framtida byggplaner

Kommunen har ansvar att informera kommuninvånarna om byggnationsarbeten, skyltar ska alltid sättas upp när något byggs. En mindre skylt intill ett buskage finns i anslutning till Ekerövallen med information om vad som pågår. Vid Träkvistavallen finns en betydligt större och synligare skylt om att ett badhus byggs, men inget bygge har startat.

Nya vägar, vatten och avlopp till området vid Ekerövallen som ska bebyggas med nya hus, pågår för fullt men för de boende på intilliggande vägar, ställer det till många olägenheter. Informationen är bristfällig till de boende och i över sex månader har det varit mycket knapp framkomlighet på Hummelvretsvägen, och därmed också ut på Jungfrusundsvägen. En av de boende som hört av sig till oss på tidningen, berättar att det nyligen tog över tio minuter att komma in på Hummelvretsvägen och fram till hens hus.

– Att framkomligheten varit begränsat på Hummelvretsvägen så länge beror på att vi har fått schakta upp vägen i två etapper på vardera sida för att det ens ska vara möjligt att ha en fil öppen. Vi har i Hummelvretsvägen anlagt VA-ledningar, kraftkablar och tomrör för fiber. Framkomligheten kommer fortsätta vara begränsad till vi är klara med projektet innan årsskiftet i år, förklarar Jonas Orring, teknik- och exploateringschef.

– Det har varit mycket lite information kring byggnationsarbetet och vad det skulle medföra. På Roslagsvattens hemsida under ”störningar för pågående arbeten står ”Just nu har vi inga störningar att rapportera om”, berättar en boende som vill vara anonym.

Kommunen är huvudman och har därmed också ansvar för att informera.

– Den enda skylt som finns med texten ”Här bygger vi nya vägar, vatten och avlopp” står smått undanskymd intill ett buskage på Ekerövallen. Samtidigt har kommunen satt upp en jätteskylt om att man bygger badhus, men det är ju inte ens klart att det blir av, säger den boende.

Varför har informationen varit så bristfällig när det gäller Ekerövallen?

– Vi kan alltid informera mer men vi har innan projektstart skickat ut brev till alla i området. Samma information har även funnits på Roslagsvattens hemsida sedan dess. Det är beklagligt att det uppfattas som att informationsflödet inte har hanterats på ett bra sätt. Vi önskar att man hör av sig till oss för att berätta hur man upplever det så att vi kan ta det i beaktande och eventuellt uppdatera våra rutiner, svarar Jonas Orring.

Som den boende påpekar, är inte all information om byggnationer bristfällig i kommunen och hen hänvisar då till skylten på Träkvistavallen med texten ”Vi bygger badhus”. Vi har också fått in många frågor om denna skylt till vår radioprogramserie ”Fråga Johan”. ”Varför står det bygger på skylten om badhuset när inget bygge sker? ”Vad har skylten kostat?” Från vilken plånbok har skylten betalats? ”

Den 24 augusti 2018, ett par månader före valet, installerades och invigdes skylten av Ekeröalliansen. Vid tidpunkten fanns inget klubbat beslut om att det var klart att börja bygga. Skylten är betald via kommunens fastighetskontors budget och den har kostat cirka 85 000kronor.

– Vi fick inte höra något om detta och det har inte förankrats i politiken. Jag kan tycka att det är märkligt att man använder skattebetalarnas pengar för att göra reklam för sina egna vallöften, säger Hanna Svensson (S), oppositionsråd.

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande, ser dock inget anmärkningsvärt i det hela.

  Det är inte något politiskt beslut, texten på skylten var därför inte heller föremål för något politiskt beslut. Badhusskylten är en informationsskylt, liknande de som vi sätter upp när vi bygger andra saker. Det är en verksamhetsfråga, svarar Adam Reuterskiöld.

Tillbaka till Ekerövallen där det inte bara är skyltningen som brustit. Vattnet var avstängt under några timmar för några veckor sedan för underhållsarbete. Avstängningen skulle vara klockan 10 till 12, det vill säga en planerad avstängning. Informationen om detta kom via ett sms till en av de boendes son då han var på sitt jobb. Sms:et kl 10.03 samma dag, med andra ord tre minuter efter att vattnet stängts av. Klockan 15.12 fick sonen ett nytt sms om att det blivit förseningar och att det inte fanns någon prognos.

Så här skriver den boende som kontaktat oss:

”Varför skickades sms till min son? Varför sms överhuvudtaget, en lapp i brevlådan i god tid vore ett säkrare sätt att nå alla boende. Om min mor bott Hummelvretsvägen hade hon med denna enda kommunikationskanal inte fått någon information alls. Hon är 89 år. Kommunen ansvarar enligt kommunallagen att sörja för dricksvatten till medborgarna.”

– I den mån det går, ser vi alltid till att avisera om en vattenavstängning i god tid innan den sker. Naturligtvis är det inte alltid möjligt om vattnet måste stängas av akut på grund av exempelvis en vattenläcka eller dylikt. Varför informationen inte gick ut i god tid i detta fall måste vi utreda, svarar  Henrik Jansson, Roslagsvatten. 

När beräknas byggnationen på Ekerövallen vara färdigställd?

– Innan årsskiftet är vi klara med utbyggnaden av allmän plats och VA inom detaljplanen för  Ekerövallen. När vi är klara kommer SMÅA påbörja byggnationen av bostäder och preliminär tidsplan för dessa byggnationer är cirka två till tre år, säger Jonas Orring.

När det kommer till badhusbyggnationen är det en bit kvar till dess att byggarbetet kommer igång. Att det står ”bygger” kommenterar många som missvisande, inte minst då det gått över ett år sedan skylten kom upp utan att någonting faktiskt byggs. Hur kommenterar du det?

– Frågan om tempus är kanske inte någon stor fråga, blir Adam Reuterskiölds svar.

Det som är beslutat och antaget är själva ramprogrammet till badhuset, det antogs på senaste kommunfullmäktigemötet den 8 oktober. Det innebär bland annat att man ska få fram kostnaderna för både byggnation och drift. Det beslutades också att ”kommunstyrelsen kan besluta att när som helst under projektets genomförande avbryta projektet”.

EWA LINNROS

Läs också