Bristande städning av toaletter

Bristande städning av toaletter

Städningen på toaletter på Ekebyhovskolans fritids har brister. Det konstaterar en förälder som själv den senaste tiden, städat för att få en bättring.

– Första dagen för fritids efter sommarlovet slogs man av en urindoft från en toalett på fritidsavdelningen Eke. Jag brukar klaga på detta och rengöra toaletter för mina och andra barns skull. Nu har det börjat det igen, berättar Anna Voltaire.

Hon har klagat på städningen många gånger under flera år utan resultat.

– Jag har tidigare läst en upphandling av städning där det framgår att det jag och andra skattebetalare köper är ”ett intryck av renhet”, alltså inte rent. Jag ser fram emot förändring. Under tiden städar jag de toaletter mina barn använder, säger Anna Voltaire.

Förutom urindoften är det avföring kvar under toalettkanterna.

– För oss som arbetar på skolan är det otroligt viktigt att det är rent och fräscht. Det betyder jättemycket för att barn och personal ska trivas. Vi är medvetna om att det finns en del brister i städningen, svarar Henric Lööf, rektor på Ekebyhovskolan.

Skolan har rutiner för hur de felanmäler och skriver avvikelserapporter som skickas till städbolaget. Avvikelserapporterna görs varje gång man upptäcker en brist i städningen. Barn- och utbildningsförvaltningen har även på kommunnivå haft interna kontroller av städningen på flera skolor. Kontrollerna visade på en del förbättringsområden.

Barn- och utbildningsförvaltningen och kommunens upphandlingsenhet har flera gånger haft uppföljning med städföretaget, där krav på förbättring har framförts.

– Trots alla insatser och påtryckningar från vår enhets och från kommunens sida, så är det uppenbarligen fortsatt ej tillfredsställande nivå på städningen överallt, vilket vi naturligtvis inte kan nöja oss med. Vi får fortsätta att föra en dialog med städföretaget om hur vi kan få det bättre på de ställen där det inte fungerar, säger Henric Lööf.

EWA LINNROS

Läs också