Brister i fiberuppkoppling

Brister i fiberuppkoppling

I coronatider arbetar många hemifrån, för det krävs ordentlig nätuppkoppling. Men alla i kommunen har inte tillförlitlig sådan och med arbete hemifrån och distansundervisning har följderna blivit kännbara.

– Under några år byggdes näten för fiber ut intensivt och så vitt vi förstår har de flesta fått möjlighet att koppla in fiber i sina bostäder. Men vi är några som ”Telia/Öppen-fiber” anser antingen ligger för långt bort eller för enskilt och att det därför inte lönar sig för dem att ansluta oss. Själva ligger vi 200 meter från en anslutningspunkt, vi har 18 fiberleverantörer vid tomtgränsen men kan inte få ihop den mängd intressenter som krävs eftersom vi bor på landet som så många andra i kommunen, berättar Anna Davis som bor i Nyckelbyområdet.

För några veckor sedan körde en bil av vägen och in i en intilliggande telegrafstolpe som knäcktes. Med sig i fallet drogs deras telefonledning och därmed också internetanslutningen.

– Telia har dessutom som plan att klippa alla koppartrådar i Sverige och kommer inte att sätta ihop vår telefonledning igen. Vi jobbar nu med svajiga mobila modem som slänger ut oss från klassrum och jobbmöten, berättar Anna Davis och tillägger:

– Telia ska flagga för urkoppling av koppartrådar tolv månader i förväg, vi fick ett brev om urkoppling i slutet av februari i år när kabeln legat i diket i två veckor.

Från sitt fönster ser Anna Davis fiberskåpet 90 meter bort, ett rör går redan under vägen till hennes sida med kabel upp till bostadsområdet ovanför.

– Det som krävs är alltså ett 90 meter långt och 0,7 meter djupt dike genom vår trädgård, en koppling från centralen till skåpet och en kabel genom röret och vidare i diket in i huset. Serverat på en silverbricka kan man tycka, fortsätter Anna Davis.

De har testat alla Telias modem men ingenting fungerar bra. Några experter har de inte lyckats få tala med. Nu undrar Anna Davis vad kommunen gör och vilka skyldighet kommunen har att uppfylla regeringens beslut om att Sverige ska vara helt uppkopplat 2025.

– Vi har hög anslutning i kommunen men det finns några fläckar där anslutning saknas. Men vi driver på frågan och vi ingår också i de nätverk i regionen som hanterar bredbandsfrågorna. Sedan har vi inte något eget nät eller budget för att bygga ut själva, såvida det inte rör kommunens egna verksamhetslokaler. Då drar vi in fiber, säger Johan Elfver, kommunens press- och näringslivschef.

Han tillägger:

– Jag har varit i kontakt med Telia ett flertal gånger och jag kommer att kontakta sakägaren som är berörd här angående efteranslutning. Telia har lovat att återkoppla om vad det är som inte har fungerat i ärendet. Oavsett privatpersoner eller företag hjälper kommunen till med att ta kontakt med Telia när det gäller just anslutning i efterhand.

EWA LINNROS

Läs också