Bristerna inte åtgärdade på 11 år

Att Svalans gruppboende saknat alternativa utrymningsvägar var ingen nyhet, visar ett brandinspektionsprotokoll från 2010. Men trots att både kommunen och brandförsvarsförbundet har ett ansvar att följa upp har bristerna inte blivit åtgärdade på elva år.

Mälaröarnas nyheter har tidigare skrivit om Alf Kersten och de andra boende på gruppboendet Svalan i Stenhamra, som tvingas flytta efter ett föreläggande om utrymningsvägar från Södertörns brandförsvarsförbund. Efter tips från anhöriga har Mälaröarnas nyheter granskat tidigare brandinspektioner utförda på Svalan där det framgår att föreläggande om utrymningsvägarna utfärdades redan i april 2010.

– Genom att inte åtgärda detta har boende och personal på Svalan utsatts för risker under elva års tid, säger Mats Kersten, bror och god man till Alf Kersen.

Varken ordförande i socialnämnden Kjell Öhrström eller verksamhetschefen Birgitta Ljungström kan svara på varför de kompletterande utrymningsvägar inte åtgärdades av kommunen innan tidsfristen löpte ut den 31 juni 2010. Inte heller Andreas Linder, som är enhetschef för förebyggande arbete på avdelningen för ledning och utveckling på Södertörns brandförsvarsförbund kan svara på varför inte föreläggandet följdes upp från deras sida, såsom är brukligt.

– Både vi och kommunen har ett ansvar här och det är uppenbart att båda har brustit i det. Jag kan tyvärr inte svara på varför. Idag har vi ett ärendehanteringssystem där risken för sådana missar har minimerats och förelägganden kan inte avslutas förrän de har följts upp. Vi har även tydligare rutiner och riktlinjer för detta, säger han.

Protokoll från uppföljande inspektioner visar också att föreläggandet från 2010 varken följdes upp 2014 eller 2017. Istället utfärdades 2014 en rekommendation om flera utrymningsvägar på gruppboendet, en rekommendation som inte heller den åtgärdades eller följdes upp.

– En förklaring till att vi inte följde upp protokollet från 2010 och att utfallet av inspektionerna ser olika ut kan vara att det dels handlar om stickprovskontroller där man tittat på olika delar av verksamheten, dels att Södertörns brandförsvarsförbund under tiden bytt rapporteringssystem, menar Andreas Linder.

– Det är ingen ursäkt, men en förklaring, förklarar han och tillägger att Södertörns brandförsvar följt utvecklingen av ärendet och beklagar den olyckliga utgången för de boende, men menar att de som kommunal tillsynsmyndighet tyvärr inte har möjlighet att ändra sitt föreläggande nu, eftersom de måste förhålla sig objektiva och enbart bedöma brandsäkerheten och inte kan beakta andra faktorer.

– Det är allvarligt att det saknas utrymningsvägar och även om det varit så under lång tid kan vi inte rucka på säkerheten när vi funnit de här bristerna, konstaterar Andreas Linder.

Det är anhöriga helt ense med honom om.

– Självklart ska bristerna åtgärdas, men att panikflytta de boende för gott, splittra upp deras hem och gemenskap, lägga ner en fungerande enhet och dess personal, det är en helt annan sak, säger Mats Kersten.

I skrivande stund har anhörigas överklagan av flyttbeslutet fortfarande inte tagits upp vid Förvaltningsrätten.

HELEN BJURBERG

Läs också