Bro, snöröjning och kommunnamn

Här kommer några av de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Det byggs snart en ny Tappströmsbro, kommer denna ha samma höjd som den nuvarande? Jag tänker att det hade varit smart att ha en högre bro för att slippa allt för många broöppningar.

– Det blir inte någon markant skillnad på den nya brons höjd. Nu kommer det bli en bro med en lätt böjning, men inte med klaffar som vi har idag utan en svängbro. Det blir samma teknik som Nockebybron har. Från Trafikverket har man sagt att det är mekaniskt sett mer tillförlitligt med en svängbro. Vi har ju haft ganska mycket problem under de senare åren med klaffbron och framförallt hydralpumparna som har gått sönder från och till.

Jag är ekeröbo sedan drygt sju år. Under alla år har jag undrat och frågat mig varför vår kommun heter som den gör istället för Mälaröarna. Om jag förstått det rätt så är de större kommundelarna Ekerö, Färingsö, Adelsö etcetera. Det är svårt och förvirrande även för utomstående att förstå logiken. Och omöjligt för mig att förklara. Jag föreslår att Ekerö kommun byter namn till Mälaröarna.

– Den namnfrågan debatterades inför att Färingsö landskommun och Ekerö kommun skulle sammanslås 1971. Där föreslogs bland annat att kommunen skulle heta Mälaröarnas kommun. Men i den diskussionen och också i kontakten med länsstyrelsen på den tiden, fick man nej till det namnförslaget. Detta eftersom kommunen ligger i Mälaren och Ekerö kommun kan inte göra anspråk på att ensam utgöra Mälaröarna, då vi har andra kommuner och städer i regionen som också ligger i Mälaren. Därav föll det namnförslaget och man enades om att kommunen skulle heta Ekerö kommun.

Vem ansvarar för snöröjningen kring Ekerös vårdcentral? Idag är det i det närmaste omöjligt att ta sig fram med rullstol.

– Det är inte kommunen som ansvarar för området utan en annan fastighetsägare, som har ett avtal med en entreprenör för snöröjningen runt vårdcentralen. Sedan kan väl det ske i varierande grad beroende på snömängder som kommer. När det snöar mycket kan det ta lite tid, men snöröjarna brukar vara väldigt bra härute på att få undan snö. 

Hör intervjun här:

arkiv.malaroarnasnyheter.se/Radio_files/Johan3.mp3

EWA LINNROS

Läs också