Bropaket och ”70-talets sommarstuga”

”Nya” Nockebybron ställs ut och en plastkatamaran, byggd på Jungfrusundsvarvet, blir ”jättesuccé” 1969.

1965 byggdes en provisorisk bro i avvaktan på att nya Nockebybron skulle bli färdig. I MN från 1969 kan man läsa att ”Bropaketet Nockeby – Lovö” ställs ut. ”Efter snart ett decenniums fejder mellan högbrovänner och lågbroförespråkare har förberedelsearbetet för bygget av den nya Nockebybron gått in i sista stadiet.” Vägverkets centralförvaltning siktar på att komma igång med byggnationen med pålning av Nockebysundet i april 1970 och senhösten 1972 ska ”den nya kompromissbron” vara klar för invigning. I arbetsplanen innefattas också byggnationen av en ny Drottningholmsbro, ombyggnad av landsvägen över Kersön samt anslutningar vid Drottningholm och Nockeby. Hela bropaketet är beräknat till 34,2 miljoner kronor. Den nya bron invigdes 1973 samtidigt med Drottningholmsbron.

Kanhända passerar en och annan plastkatamaran ”Distans 52” vid broarbetet. Båten omnämns som ”en pangsak på Ekerövarv” i MN 1969. Det är direktör Pierre Wahlgren som på sitt varv i Jungfrusund arbetar med en fortsatt utveckling av ”Distans 52 ” som visat sig vara ”ett begärligt objekt”.

Båten är en typ av husbåt och experter har döpt den till ”70-talets sommarstuga”. Man har även velat kalla den ”den nya generationens båt”.

Herr Wahlgren kommenterar fördelarna med båten.

– Seglarfolk är ju i allmänhet oerhört konservativt och allt nytt möts med skepsis. Men tiden är nu en annan. Samlivet kräver att fru och barn inte glider ut ur bilden bara för att mannen är inbiten seglare. Men hur många fruar vill hålla till i dagar och veckor i en båt som ständigt lutar? Här är katamaranen den idealiska lösningen. Den ligger stadig på sina dubbelpontoner och det breda däcket tillåter barn och blomma att röra sig fritt, om man inte föredrager att helt enkelt ligga och solbada.”

EWA LINNROS

Läs också