Brotten mot företagen drabbar hårt

Brotten mot företagen drabbar hårt

Ökande brottslighet har kommit att bli ett problem som en stor del av landets företagare måste hantera. Även på Mälaröarna ökar stölder och andra brott vilket bekymrar många näringsidkare.

Enligt en rapport från Svenskt näringsliv som publicerades under hösten, kostar brotten svenska företag upp till 100 miljarder kronor årligen. Hur stora summor som Mälaröföretagarna lägger på brottsförebyggande arbete och förlorar på stölderna, vet ingen. Men i en enkät som nyligen genomfördes i kommunen bekräftade många företagare att även de drabbas.

– I Ekerö kommun svarade 26 procent av företagen att de påverkas negativt av brott och otrygghet i hög eller ganska hög utsträckning. På frågan om vad företagen önskar att kommunen ska prioritera kommer brott- och otrygghetsfrågan på tredje plats. Hela 42 procent önskar att kommunen prioriterar minskad brottslighet och ökad trygghet, sammanfattar Anna Wallin, näringspolitisk rådgivare, Svenskt näringsliv.

Hon fortsätter:

– Om man ser till de 46 öppna svar som inkom på frågan, är det främst problem med stölder och inbrott som tas upp. Men också avsaknad av polis inom kommunen  och en generell känsla av ökad otrygghet nämns.

Anna Wallin poängterar att det är viktigt att föra en dialog mellan kommunen och näringslivet i de här frågorna och att många problem går att lösa genom samverkan.

– Kommunen kan behöva upphandla mer trygghetstjänster och att tillsätta väktare eller sätta upp kameror i de utsatta områdena.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) menar att han tar allvarligt på frågan och beskriver de punkter som kommunen aktivt driver och försöker få igenom i olika samverkansforum.

– Jag har länge haft som krav att det ska finnas en målad polisbil på Mälaröarna dygnet runt, året om och det är något som jag fortsätter att kräva, även om jag tycker att polisnärvaron blivit bättre på senare tid, säger han.

Han lyfter även fram kommunens arbete för att få till stånd kameraövervakning på vissa allmänna platser för att öka tryggheten. Vid ett flertal tillfällen har kommunen även ansökt om att ha patrullerande ordningsvakter som har större befogenheter än de väktare som idag bevakar kommunen.

– Vi har fått avslag på båda dessa med hänvisning till att vi har för lite brott i kommunen. Det är ju visserligen bra att det inte är lika illa här som i många andra områden, men vi vill ju kunna behålla det så, säger han och hoppas även på att alla företagare som utsätts för brott verkligen anmäler, då statistiken ligger till grund för besluten.

LO BÄCKLINDER

Läs också