Budgetförslaget för 2022 är klart

I Ekeröalliansens budgetförslaget för 2022 ska alla verksamheter få en utökad budget samtidigt som kommunalskatten föreslås sänkas efter årsskiftet, skriver Ekerö kommun i ett pressmeddelande.

Enligt pressutskicket budgeterar Ekerö kommun ett gott positivt resultat på 1,6 procent som för 2022 uppgår till totalt 30,6 miljoner kronor. Det nya förslaget innebär ett fortsatt intensivt arbete med att utveckla och förbättra kommunens kärnverksamheter, servicen till invånare och företagare samtidigt som nya investeringar möjliggörs, skriver kommunen.

– Vi är glada över att kunna lägga en budget som innehåller stora satsningar inom alla områden. Dessutom kan vi, efter kontinuerligt ekonomiskt ansvarstagande, sänka skatten. Vi ska aldrig ta mer från våra medborgare än vad som är nödvändigt, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande om det nya budgetförslaget.

I förslaget framgår att vård, skola och omsorg fortsatt utgör den största delen. Där beskrivs satsningar som exempelvis att öka anslaget till gymnasiestudier inom vuxenutbildningens ram och fler sommarjobb för Ekerös ungdomar. Vidare ingår en höjning av habiliteringsersättningen och stärkta resurser till den sociala barn- och ungdomsvården.

Kommunen beskriver även hur man vill investera i den lokala infrastrukturen, såsom gator, gång- och cykelvägar och promenadstråk för att naturligt binda ihop olika områden samt att flera nyproducerade förskolor och skolbyggnader kommer uppföras i kommunens regi under de kommande åren

Adam Reuterskiöld förklarar att han även ser fram emot en ökad kommunal service gällande kommunens föreningar.

– Under perioden öppnar vi vårt nya badhus samt planerar för två nya idrottshallar. Även nya äldreboenden kommer att komma som garanterar våra äldre en trygg ålderdom, säger han. 

Att Ekeröalliansens budgetförslag innehåller stora satsningar håller inte oppositionsråd Hanna Svensson (S) med om.

– Det är faktiskt inte sant. Det handlar om volym och kostnadsuppräkningar till stor del. Kommer det fler barn till skolan behövs mer pengar. Och att säga att man satsar på två nya idrottshallar när man i själva verket blir av med en och en halv är missvisande, säger hon.

Hon ifrågasätter också skattesänkningen med 30 öre, som Ekeröalliansen föreslår.

  Det motsvarar cirka 100 kronor eller en utelunch i månaden för en medelinkomsttagare, säger hon och förklarar att hon hellre sett att de pengarna gått till exempelvis renovering av förskolor eller fler vuxna i skolorna.

Att förslaget också innebär neddragningar inom hemtjänsten och boendestöd bekymrar henne.

– Vi är oroliga över att det kommer att gå ut över biståndsbedömningen och tiden personalen har med våra äldre och brukare. Stressen kommer att öka, säger Hanna Svensson.

HELEN BJURBERG

Läs också