Bussdepån som skulle flytta

Det är nu tolv år sedan SL köpte mark på Färingsö av Ekerö kommun för att kunna flytta bussdepån från Tappström. Men fortfarande har ingen ny depå kommit till Färingsö.

6 miljoner kronor. Så stor är prislappen för de 33 000 kvadratmeter mark i Enlunda, söder om Färingsö trä, som SL köper av Ekerö kommun i början av 2010.

Tanken med köpet är att flytta bussdepån för 80 bussar från Ekerö till Färingsö och därmed frigöra marken vid Tappström för att kunna ge plats för bostäder och ett större centrum.

”Jag är mycket glad över SL:s beslut. Vi har ett mycket gott samarbete med SL och är mycket nöjda med lösningen som innebär att det frigörs mark för bostäder och centrumutveckling i vår vision för det framtida Ekerö centrum, säger Peter Carpelan (M), dåtidens ordförande för kommunstyrelsen till Mälaröarnas nyheters reporter Lo Bäcklinder i artikeln.

I samband med köpet börjar kommunens arbete med att ta fram detaljplan för området i Enlunda och programutveckling för utvecklingen av Ekerö centrum. Man räknar med att flytten till den nya depån på Färingsö ska kunna ske tidigast 2012 till 2013, då SL beräknar att den ska vara färdigbyggd, står att läsa i artikeln.

Christer G Wennerholm (M), SL:s styrelseordförande, som också intervjuas i artikeln tror att den nya depån ska föra mycket gott med sig:

”SL:s bussverksamhet utvecklas hela tiden och depåverksamheten är ett viktigt inslag för att säkra en trygg och punktlig kollektivtrafik. Den nya depåplatsen Enlunda på Färingsö uppfyller alla våra krav för att kunna bygga en modern depå och utveckla busstrafiken”, säger han i artikeln, där det också står att hela arbetet, inklusive markköpet, beräknas kosta SL sammanlagt 260 miljoner kronor.

Att bussdepån inte stod klar 2012 till 2013, som planerat, har väl knappast undgått någon färingsöbo. Istället planeras den att börja byggas 2023, med ett bedömt färdigställande vid årsskiftet 2025/2026, enligt Anna-Klara Lindholm, presschef på Ekerö kommun.

-Först därefter kan en flytt ske. Sedan måste självklart hänsyn tas till när det är lämpligt ur trafik och operatörssynpunkt också, säger hon.

HELEN BJURBERG

Läs också