Busslinje 350 upphör i mars

Busslinje 350 upphör i mars

Den busslinje som körts på prov mellan Ekerö och Fittja centrum under nära ett och ett halvt år, dras in av SL den sista mars. För ovanlighetens skull är kommunens politiker eniga kring att det är ett felaktigt beslut.

Sedan augusti har buss 350 trafikerat sträckan Ekerö och Fittja centrum, via Ekeröleden. När den kom var den en sedan länge efterlängtad linje för mälaröbor som jobbar eller studerar på andra sidan Vårbyfjärden. Från nästa månadsskifte finns det dock ingen finansiering längre och därför drar SL in linjen.

– Jag tycker att det är ren galenskap att dra in det enda kollektivtrafikalternativ som finns till att åka Ekerövägen, vilken dessutom bara har halv kapacitet efter att Trafikverket har stängt ett körfält, säger Hanna Svensson (S), oppositionsråd.

Hon menar att beslutet som fattats av SL inte har föregåtts av någon ordentlig utredning och att det kom som en överraskning för alla, inklusive henne själv.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M), håller med och tror att den nedgång av trafikanter som blivit under pandemin, inte kommer bestå när mälaröborna går tillbaka till sina arbeten igen.

– Vi vill ha kvar bussen och det tror jag även gäller för alla andra inom politiken i kommunen. Jag har tagit kontakt med mina partikamrater i regionen och kommer fortsätta att arbeta för att linjen ska få finnas kvar, säger han och fortsätter:

– Eventuellt behöver man göra förändringar i hur linjen trafikeras för att göra den mer lönsam och även marknadsföra den lite bättre, men jag tror inte att det omöjligt att göra den lönsam.

Hanna Svensson ser ytterligare en möjlighet till finansiering av busslinjen.

– Med tanke på de stora summor som Trafikverket lägger ner på att bygga förbifarten, så borde de kunna vara med och bidra till kostnaden. Ekerö kommun drar ju redan sitt strå till stacken genom att låta bussen åka gratis med den kommunfinansierade färjan, säger hon.

LO BÄCKLINDER

Läs också