Året som gått 2019 del 1

Parkvillorna kvar Hyresgäster i Ekerö bostäders fastigheter på Kumlavägen i Svartsjö fick i höstas information om att husen skulle rivas för att området skulle förtätas med nya byggnader. Statens fastighetsverk... Läs mer