Dags för medborgarundersökning

1 200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare ska under hösten få besvara SCB:s årliga medborgarundersökning.

     – Vi strävar ständigt efter att bli bättre och för att bli det är invånarnas uppfattning och syn på kommunen en viktig del, säger Christina Hedberg, kommundirektör.

Den årliga medborgarundersökningen görs på initiativ av kommunen och mäter medborgarnas uppfattning om hur det är att leva och bo på Mälaröarna. Förra årets resultat visade en fallande ranking inom alla enkätens områden. Kommunen menar att det har kommit verksamheterna till del och varit viktiga vid förbättringsarbetet.

När förra årets undersökning genomfördes hade inte kommunens nya webbplats lanserats. Christina Hedberg hoppas att den, tillsammans med andra förbättringar som gjorts sedan dess, kan ha positiv påverkan på årets resultat.

– Vår nya webbplats är en ny satsning som gjort att vi ska ge invånarna en användarvänlig upplevelse och bättre service, säger hon.

Nytt för i år är att undersökningen bland annat innehåller nya frågor om integration och jämlikhet. Även den övre åldersgränsen har tagits bort vilket innebär att personer över 84 år nu också kan delta.

Insamling av enkäterna pågår fram till 3 november och resultatet presenteras i december.

– Jag vill verkligen uppmana dem som blir utvalda att svara på undersökningen, det är värdefulla inspel för oss, säger Christina Hedberg.

Läs också