Dags igen för Lovö hembygdsdag

Dags igen för Lovö hembygdsdag

Men föreningarna oroar sig för Rörby hembygdsgårds framtid

Den första septemer blir det åter Lovö marknad och hembygdsdag på Rörby hembygdsgård och möjlighet att besöka Hogsta hembygdsmuseum. Rörby hembygdsgård är i sig en unik kulturmiljö, det är den enda sammanhängande gårdsmiljö som är intakt här på Mälaröarna. 

På marknaden kommer det att finnas konsthantverk av alla de slag, lokala produkter med allt från mat till fårskinn. Här kan man åka häst och vagn, gå på visning av ”Erskines låda”, lyssna på musik och mycket mer. På närliggande Hogsta kan man även besöka hembygdsmuseet och en smedja.

Hembygdsdagen har anordnats i ca 20 år.

– Hembygdsdagen, liksom midsommarfirandet på hembygdsgården utgör för de som kommer, cirka 500 till 800 personer per event, en upplevelse av traditionsbunden äkta upplevelse av ett rofyllt och genuint slag, som inte kan ersättas med någonting annat, säger Lennart Hansson, ordförande i Stiftelsen Lovö naturvård som förvaltar gården. 

– Så mycket så att till och med kungahuset hyrde gården för att fira drottning Silvia en midsommar inför hennes 50-årsdag, med dans kring stången och stor middag för alla gästerna, berättar Lennart Hansson.

1971 bildades stiftelsen i syfte att för framtiden bevara kulturarvet Rörby med anor från 1600- talet. Men arbetet med att förvalta gården är kostsamt. Utgifterna per år är cirka 110 000 kronor för att avhjälpa de nödvändigaste underhållen, oräknat ordförandes arbetsinsats.

De föreningar som finns på Lovö och är engagerade i Rörby och dess framtid är utöver Stiftelsen Lovö naturvård, Lovö magasin, Lovö vävare och Lovö keramik. Men de känner en oro vad beträffar hembygdsgårdens framtid.

– Till midsommarfirandet och hembygdsdagen har vi de senaste åren haft tur och fått bärhjälp. Om någon procent av alla de som kommer och njuter av arrangemangen som är gratis, vill hjälpa till under övriga året med hjälpinsatser av alla de slag, skulle många av våra bekymmer vara över, säger Lennart Hansson.

Gården ägs av kommunen men kommunen har inte satsat något för att följa lagstadgade krav på att underhålla och sköta kulturarvet Rörby.

– Om kommunen överlåter hembygdsgården till oss så kan vi först då få bidragsgivare intresserade av att investera och sponsra verksamheten. Men så länge kommunen är ägare så finns inte det intresset, förklarar Lennart Hansson.

– Bevarandet av Ekerös kulturmiljöer är definitivt viktigt för Ekerö kommun, men frågeställarens påstående om Rörby gård stämmer inte. Ekerö kommun har ett hyresavtal med föreningarna som tydligt anger att de har ansvaret för drift och underhåll av fastigheten, säger Jonas Orring, chef för teknik- och exploateringskontoret.

I Ekeröalliansens plattform beträffande bevarandet av kulturmiljöer, står inget specifikt. Det som är skrivet i ämnet i plattformen är följande: ”Ekerö kommun har unika kulturmiljöer som bidrar till god livskvalitet för våra medborgare och är en av alla förutsättningar när vi bygger vårt samhälle. Konst och kultur är självklara inslag i Kulturens övärld.”

– Angående Rörby gård så har våra tjänstemän svarat i sak. Kommunen har i avtal med föreningarna som nyttjar gården en klausul om underhåll, något som inte riktigt har fungerat. Vi har uppfattat problemen och tittar nu på olika lösningar som kan vara till nytta för både kommunen och de föreningar som är aktiva på gården, kommenterar Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande och tillägger:

– I övrigt arbetar kommunen med många olika kulturmiljöfrågor. Vi jobbar aktivt med miljön runt Ekebyhovs slott, utvecklingen av ett skydd av naturen runt Jungfrusundsåsen samt att vi tillsammans med landstinget, Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet trycker på för en utveckling av vårt världsarv runt Birka-Hovgården.

EWA LINNROS

Läs också