Dålig morot för att spara på klimatet

Att dra ner på sophämtningen för att istället kompostera mer kan tyckas vara ett bra och klimatsmart val. Men är moroten tillräcklig? MN lät Tomas Öhman, avfallsstrateg, förklara kommunens priser för kompost och sophämtning.

Det kom ett mejl till redaktionen, från en läsare som reagerat på kommunens prissättning för halverad sophämtning.

”Pinsamt mager morot för den som väljer bort den klimatpåverkan det innebär att en lastbil ska hämta dina sopor 26 istället för 13 gånger per år”, skriver läsaren, som vill vara anonym och förklarar att prisskillnaden hamnar på ynka 220 kronor per år.

Men det är när det visar sig att halveringen av sophämtningen också innebär att du behöver ansöka om tillstånd för en kompost, som det stora problemet uppstår. Tillståndet kostar nämligen 645 kronor, vilket innebär att det kommer ta fyra år för den som väljer detta alternativ att kunna börja tillgodoräkna sig den lilla vinsten som halverad hämtning ger.

”Fatta hur få som kommer välja detta alternativ”, skriver läsaren.

Mälaröarnas nyheter vände sig till Tomas Öhman, avfallsstrateg på Ekerö kommun, för att fråga varför vinsten för ett klimatsmart val är så låg och kostnaden för ett komposttillstånd så hög.

Hur kommer det sig att prisskillnaden mellan sophämtning en gång i månaden eller varannan vecka bara är 220 kronor?

– Jag kan förstå att man tycker att differensen mellan kostnaden 460 kronor per år mot 240 kronor per år är liten, men anledningen till det är att kostnaden för sophämtning av ett litet kärl redan från början är extremt låg. Man kan i princip inte ha billigare sophämtning eftersom den är subventionerad av dem som har större kärl, säger han och förklarar att priserna är satta för att gynna små kärl och uppmuntra till källsortering.

Varför får man då inte ha halverad hämtning utan att ha kompost?

– Systemet är gjort för genomsnittsmedborgaren. Även om det finns de som är experter på att ta hand om sina rester så att det blir minimalt med matavfall,  så behöver de allra flesta medborgare som har hämtning en gång i månaden en kompost. Detta för att inte matavfallet ska hamna i sopkärlet med luktproblematik som följd.

Varför behöver en anmälan för att få ha en kompost kosta 645 kronor?

– Kompostering av matavfall omfattas av den nationella avfallslagstiftningen och man är skyldig att anmäla det. Kostnaden är en administrativ avgift som miljöenheten på kommunen satt utifrån den tid det tar att hantera den. Anmälan ger också kommunen möjlighet att ha kontroll över vilka som har kompost. Det är viktigt att den som anmäler har en isolerad och skadedjurssäker kompost för att minska risken för problem och olägenheter.

HELEN BJURBERG

Läs också