De går på kurs för att möta livet

I januari skrev MN om att psykisk ohälsa ökar bland unga på Mälaröarna.  Men det finns drivna krafter som kämpar mot den negativa trenden. Eva Solhäll på Färentuna hälsoträdgård erbjuder unga i kommunen kurser för att förbättra sitt psykisk mående. 

Inne i den lilla stugan sprakar kaminen hemtrevligt, och medan Eva Solhäll lägger i lite extra ved hjälps ungdomarna Linus, Lasse och Hedda åt med att duka fram te och smörgåsar på bordet.

– Fika är en viktig del, det kan vara lättare att prata om man samtidigt har något att äta på och dricka, säger Eva och ler.

Hon är ledare för kursen psykisk hälsa – en kurs för livet! och grundare av den ideella föreningen Vitalitet och Färentuna hälsoträdgård, där hon arbetar förebyggande och läkande med fokus på psykosocial och existentiell hälsa. I sin bakgrund som specialistsjuksköterska, familjeterapeut och uttryckandekonstterapeut har hon tidigare kommit in i människors liv när de redan mått som sämst, något hon i sin nuvarande verksamhet vill ändra på.

Idén till kursen föddes under ett ungdomsläger i den ideella föreningen Vitalitets regi. En av ungdomarna tog upp behovet hos unga att få samtala och lära sig förstå sina kroppar och hjärnor för att själva kunna öka sitt välbefinnande, vilket resulterade i att Eva satte ihop en kurs som hon utformat tillsammans med fyra ungdomar. 

Under åtta tillfällen har gruppen träffats för att samtala om livet och psykisk-existentiell hälsa, rett ut vad hälsa och skyddsfaktorer är, hur samhället ser på psykisk ohälsa och vad man själv kan göra för att må bättre. Ungdomarna har valt samtalsämnen och de har betat sig igenom vad som påverkar en och behövs för att må bra, hur man kan bli sjuk men också frisk igen och hur vi kan välja vilka vi vill vara. Kunskapen har de sedan kunnat använda i sitt dagliga liv.

– Jag har lärt mig när det till exempel blir bråk hemma, att pausa och försöka sätta mig in i hur den andra känner, förklarar Linus.

 – Jag har fått verktyg för hur jag ska andas och backa när jag står i en jobbig situation, fyller Lasse i.

Ungdomarna har också diskuterat problematiken med att medier såväl som samhället i stort ofta matar oss med hur dåligt unga ofta mår och den psykiska ohälsan ökar medan det är nästintill omöjligt för den som är ung att hitta information om vad psykisk hälsa är och hur man kan göra själv för att öka sitt välmående. 

– Det känns så hopplöst. Varför skriver de inte istället tips på hur man kan trösta sig själv eller hur man gör för att må bra utan medicin? frågar sig Hedda och förklarar att de på kursen istället fått lära sig hur hjärnan fungerar vid ett panikångestanfall och hur det finns strategier för hur man kan bryta dem.

Under denna första omgång av kursen har Eva jobbat ideellt och kursen har varit kostnadsfri för deltagarna. Varje kurstillfälle har varit på två och en halv timme och inletts med en påminnelse om att alla känslor är tillåtna, men att det är viktigt att vara snäll mot sig själv och lämna den inre domaren, den vi alla har i oss och som ofta dömer oss alldeles för hårt, utanför. 

Både trädgårdens-, växthusets- och stugans rum nyttjas på olika sätt och djuren på gården, hönorna, katterna och hunden Bober finns nära till hands för gos och kel. En session med rörelseövningar ingår också, eftersom det är en viktig del att lära känna sin kropp och kunna påverka sin hälsa genom den. Att allt hon lär ut på kursen har vetenskapligt stöd är viktigt, förklarar hon.

Ungdomarna är eniga om att kursen i psykisk hälsa varit bra för dem och Lasse tycker att alla unga borde få gå den. Medan brödet och osten skickas runt bordet funderar han högt om den inte kunde ingå i skolundervisningen. Men så enas ungdomarna om att det behövs en trygg plats och liten grupp för att våga prata om sina innersta tankar. Just en sådan grupp och plats som de har på Färentuna hälsoträdgård.

Efter att Mälaröarnas nyheter var på besök har utvärderingen av kursen gjorts och fallit väl ut, vilket gör att Färentuna Hälsoträdgård öppnar upp för fler ungdomar att anmäla sig nästa termin. Även fortsättningsvis kommer kursen vara kostnadsfri.

Linus, Lasse och Hedda heter egentligen något annat.

HELEN BJURBERG

Läs också