De ger samma chans till alla

Socialnämndens utmärkelse till ”Årets ideella förening” går i år till Träkvista sjöscoutkår som fyller 50 år nästa år. Med hjälp av devisen ”man lär sig mer om man har roligt” samlar de barn och unga utan att göra någon åtskillnad eller värdering.

– Det känns jättekul att vår verksamhet blir uppmärksammad på det här sättet, säger en glad och stolt Erik Marthinsen, ordförande i kåren som startades 1971.

Tillsammans med övriga ledare erbjuder han en förening som i dagsläget engagerar ungefär 240 till 260 barn och som pendlar mellan totalt 320 och 380 medlemmar, varav de allra flesta är aktiva. Och fler står på kö, men kapaciteten att ta emot fler deltagare begränsas av antalet ledare. De utgår från föreningens lokaler på Bryggavägen, i närheten av Ekebyhovsbacken och sina båtar och kanoter har de vid en brygga ett stenkast bort.

Grunden i verksamheten är utomhusaktiviteter kopplade till vatten, men det finns en djupare tanke bakom det hela.

– Vi har en väldigt stor bredd på våra aktiviteter och man kan säga att vi vill att barn och ungdomar ska få verktyg som de kan använda för egen utveckling. För att uppnå det använder vi oss av båtverksamhet och sjöliv, förklarar Erik och berättar att en hel del av aktiviteterna är äventyrs- eller skattjaktsliknande för att göra det lite extra spännande.

Nu i coronatider har Träkvista sjöscoutkår också bytt bort ”bör” mot ”måste” i riktlinjerna kring att ”aktiviteter bör hållas utomhus”.

Ett av socialnämndens bärande kriterier för att få ta emot prissumman på 10 000 kronor är att pristagaren ”på olika sätt engagerar sig för medmänniskor som behöver olika former av stöd och hjälp i sin vardag”, något som scouterna tagit fasta på. Erik beskriver att det är viktigt att barnen uppmuntras till egna reflektioner och att samhällsengagemang är en bärande faktor. Genom att ha en uttalat inbjudande och tillåtande attityd, lockar man alla olika typer av deltagare och man använder sig av ledarutbildningen ”anpassat ledarskap”, för att scoutlivet ska passa bra för alla, inklusive unga med funktionshinder eller diagnoser.

– Vi har också ett nära samarbete med deltagarnas föräldrar, för att de ska kunna stötta upp om det behövs, säger Erik.

En viktig del av verksamheten är också att den som är intresserad, själv ska få möjlighet att prova på ledarskap för att utveckla sina färdigheter.

LO BÄCKLINDER

Läs också