De kämpar för Tornhuset

Det så kallade ”Tornhuset” invid bussgaraget i Ekerö centrum väcker känslor och många mälaröbor drömmer om att få se det förvandlas till en saluhall eller ett kulturhus. Nu har Liberalerna Ekerö ansökt om att få byggnadsminnesförklara byggnaden.

Huset är en del av centrum som man ser varje dag och det var det första som byggdes på platsen 1949 när Ekerö var en jordbruksbygd. Vi behöver bevara historien och värna de gamla byggnaderna som årsringar, säger Fredrik Ohls (L), gruppledare Liberalerna Ekerö.

Vid kommunstyrelsens senaste möte klubbades en vision om det nya centrumet igenom och där formulerades bland annat att en utredning ska göras kring hur kulturhistoriskt värdefulla delar från bussdepån ska kunna återanvändas i den nya bebyggelsen i området. I samband med detta sa kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) att det inte är ”görbart” att behålla hela bussgaraget.

Fredrik Ohls tror dock att det absolut skulle vara möjligt att behålla åtminstone vissa delar av byggnaden.

– Vi är realister och menar att man kan behålla den gula tegeldel som står utmed Ekerövägen och innehåller klocktornet. Det är inte politikernas sak att avgöra i detalj vad centrumet ska innehålla, men vi har bland annat nämnt att det skulle kunna bli en saluhall där det säljs lokala produkter, eller ett kulturhus.

Byggnadsnämndens ordförande Arnulf Langlet (M) hänvisar till beslutet i kommunstyrelsen:

– Kravspecifikationen och visionen har beslutats och nu är det upp till exploatörerna att arbeta fram ett planförslag som vi i politiken kan ta ställning till, säger han.

Ansökan om att byggnadsminnesförklara byggnaden har lämnats in till länsstyrelsen som nu utreder om byggnaden har ett ”synnerligen högt kulturhistoriskt värde” och om byggnaden kan kvalificeras som byggnadsminne eller inte.

Liberalerna har även startat en namninsamling för  mälaröbor som vill stödja bevarandet av tornhuset.

LO BÄCKLINDER

Läs också