De öppnade sitt hem för Sayed

När Sayed Husseini skulle fylla 18 år och tvingas flytta från kommunen fattade familjen Winterglöd ett beslut som skulle komma att förändra deras liv. De gav honom ett rum i sitt hem och nu är han en självklar medlem i familjen.

– När jag tänkte på hur jag skulle vilja att det var om det var min son som befann sig långt bort i ett främmande land, då var valet självklart. Jag funderade också på hur vi skulle kunna förklara för våra barn i framtiden om vi inte skulle göra det här.

Malin Winterglöd tittar på Sayed med värme i blicken. Hennes man Viktor hade varit god man till Sayed under ett år när myndighetsdagen närmade sig, men hon och barnen hade inte haft någon närmare kontakt med honom. I takt med att 18-årsdagen närmade sig i början av januari kom också hotet om det stora uppbrottet närmare. Med ens upphör kommunens ansvar över de ensamkommande ungdomarna och det övergår till Migrationsverket, vilket betyder att de måste flytta varhelst i landet där det finns plats på ett asylboende.

– Jag var väldigt rädd att behöva förlora skolan och mina vänner eftersom jag inte visste vart Migrationsverket ville att jag skulle flytta, säger Sayed.

Även om Viktor kände starkt att han ville ge Sayed ett hem hos dem, ville han förankra det hos familjen först och det blev många samtal om vad det skulle kunna innebära.

– Jag var ganska ”chill” med det. Jag sa ”om han inte har någonstans att bo är det klart att han ska bo hos oss”, berättar Hugo nio år.

– Och jag var lite rädd i början för jag visste inte vem han var, men nu känner jag honom och tycker att det är jätteroligt, säger Olivia 7 år.

Båda syskonen berättar om hur de tänker kring hur det kan vara för barn och ungdomar på flykt, som växt upp i krig och deras budskap är tydligt – fler borde öppna sina hem för för att hjälpa andra.

Att livet har blivit mycket rikare sedan Sayed flyttade in, det är hela familjen överens om.

– Han berikar verkligen vår familj som den härliga, varma person han är. Barnen lär sig mycket, vi vuxna får ett stort tankeutbyte och vi trivs ihop, konstaterar Viktor.

Familjen får ingen ersättning för att Sayed bor hos dem. Hans dagersättning på 61 kronor räcker inte till annat än det allra nödvändigaste. Men Sayed bidrar genom att laga mat emellanåt och sprida lite extra positiv energi i familjen.

Just i dagarna hänger dock det som Viktor beskriver som ”det stora mörka molnet” över familjen. Sayed väntar besked från Migrationsverket om huruvida han får uppehållstillstånd i Sverige eller inte. Prognoserna ser dystra ut och många av de afghanska asylsökande får avslag och blir skickade tillbaka till sitt hemland.

– Bara tanken på vad som kan hända Sayed om han inte får vara kvar är outhärdlig, konstaterar Viktor.

Hugo och Olivia har skrivit brev till statsministern för att vädja om att fler av de ensamkommande barnen ska få uppehållstillstånd.

– Men om han inte får stanna kanske vi ska skriva ett brev till, säger Olivia bestämt.

LO BÄCKLINDER

Fakta: 

Lösningen med eget boende istället för asylboende kallas ”ebo”. 

Det är en ren välgörenhetsinsats eftersom dagersättningen på max 71 kronor per dag ska täcka alla kostnader för den asylsökande och räcker oftast knappt till matkostnaderna.

På Mälaröarna finns ett nätverk som arbetar med att försöka hitta hem åt de ungdomar som vill stanna kvar i kommunen, men som flyttas av Migrationsverket.

Läs också