De värnar etik och moral i samhället

Den 19 september öppnas vallokalerna runt om i kommunen och då kan alla medlemmar vara med och bestämma om hur kyrkan ska arbeta i framtiden. De senaste åren är det dock inte så många som tagit den chansen.

– Om vi vill ha en kyrka som finns med i samhället och som arbetar för att moralen och etiken ska finnas med, då ska vi rösta. Det går inte att tänka att det är ”kyrkans” ansvar, utan det är du, jag och alla andra medlemmar som är kyrkan, säger Jan-Hugo Nihlén, valnämndens ordförande i Ekerö pastorat.

Han är också en av dem som är med i de nomineringsgrupper som har kandiderat till kyrkovalet.

På Färingsösidan är det Ulric Andersen som är valnämndsordförande och han hoppas också på att så många som möjligt av medlemmarna ska ta sin chans till att vara med och påverka kyrkans framtid.

– Det är viktigt att de som väljs har så stor förankring i allmänheten som möjligt för att få legitimitet för de frågor som de driver, säger han.

I Ekerö pastorat har det varit ett valdeltagande på mellan 18 och 20 procent under de senaste valen och i Färingsö församling är siffran så låg som 12 till 13 procent.

Både Jan-Hugo Nihlén och Ulric Andersen menar att kyrkans roll är såväl att vara bärare av etik och traditioner genom att arrangera dop, vigslar, begravningar och även att finnas där som stöd vid till exempel katastrofer eller där samhällets övriga stödfunktioner är ansträngda.

– Dessutom är de en stor fastighets- och markägare och det är viktigt med det demokratiska inflytandet för att tillgångarna ska förvaltas på ett bra sätt, säger Ulric Andersen.

På många sätt liknar kyrkovalet det politiska valet till kommun, landsting och riksdag. Även i kyrkan finns olika nivåer, med det lokala kyrkofullmäktigevalet, stiftsfullmäktige och det nationella kyrkomötet.

Till skillnad från i de allmänna valen har bland annat även medlemmar från 16 års ålder rösträtt och det är dessutom möjligt att rösta på valfri ort i Sverige. En annan skillnad är att benämningen politiska partier inte förekommer i kyrkovalet, utan medlemmarna röstar istället på nomineringsgrupper som är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet.

Förtidsröstning kan göras fram till valdagen på ett par olika platser i kommunen. På valdagen är de flesta hembygdsgårdar och ett par kyrkor öppna under större delen av dagen för att man ska kunna lämna in sina valsedlar.

 

LO BÄCKLINDER

Fakta:

Kyrkovalet äger rum den 19 september.

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år senast på valdagen får rösta i kyrkovalet.

Man röstar på vilka som ska styra Svenska kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Kandiderar i Ekerö pastorat:

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna

Kyrkans bästa (KB)

Frimodig kyrka

Sverigedemokraterna

Partipolitiskt obundna i svenska kyrkan (POSK)

Kandiderar i Färingsö församling:

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Kyrkans väl i Färingsö församling

Sverigedemokraterna

Läs också