De viktiga första minuterna

De viktiga första minuterna

När ett hjärtstopp nyligen skedde i Stenhamra gick ett sms-larm ut till dem som är anslutna till appen ”Sms-livräddare” och befann sig i närheten. På bara ett par minuter var inte mindre än åtta personer med livräddningskunskaper på plats för att göra en första insats.

Varje år drabbas ungefär 5 700 svenskar av hjärtstopp utanför sjukhus. Bland dem är överlevnaden mellan tio och elva procent, en siffra som ökat från tre procent vid millenieskiftet. Tar man hjälp av en hjärtstartare ökar chansen genast till sjuttio procent.

– När ett hjärtstopp sker så är tiden oerhört viktig. Det tar ungefär två minuter innan hjärnan börjar ta stryk så det gäller att komma igång snabbt med livräddande insatser, förklarar Lars Samuelsson, som är engagerad i Ekerö civilförsvarsförening, där han hållit otaliga kurser i hjärt- lungräddning (HLR).

Efter en HLR-kurs får deltagarna en uppmaning om att registrera sig i appen ”Sms-livräddare”, som ägs av Karolinska institutet och är kopplad till SOS Alarm. Det gör att de nuvarande 76 500 användarna i Sverige, med hjälp av gps-signaler som mobilen sänder ut, kan få en förfrågan om att göra en insats vid ett hjärtstopp, om de befinner sig i närheten.

– Vid hälften av alla hjärtstopp kommer sms-livräddarna före ambulansen och det gör en enorm skillnad, särskilt i en kommun som Ekerö där det inte sällan är fråga om över en halvtimme innan ambulansen är på plats, säger Lars Samuelsson.

Han har själv vid ett tiotal tillfällen ryckt ut på larm som han fått via appen och vittnar om vilket stresspåslag det innebär att komma till en plats där en person fått ett hjärtstopp.

En annan som vet vilket adrenalinpåslag det kan bli av att få larmet i telefonen och ge sig iväg för att hjälpa till är Frida Örnhov. Hon är en av de stenhamrabor som fick larmet när en man fick ett hjärtstopp för ett par veckor sedan.

– Jag stod och målade när larmet kom, men kastade mig direkt i bilen när det började tjuta och åkte till platsen. Jag kom fram ett par minuter senare och det kom flera andra springande samtidigt. Tillsammans gjorde vi en insats och jag var alldeles darrig efteråt, berättar hon.

En av de övriga som blivit kallade hade hämtat upp en hjärtstartare och med hjälp av den kunde mannens hjärta startas igen. När helikoptern kom till platsen var mannen vid liv och den akuta faran var över.

Frida Örnhov, Lars Samuelsson och flera andra personer som är anslutna till sms-tjänsten och som tidningen har varit i kontakt med, är alla överens om vikten av att hålla sina kunskaper uppdaterade.

– Om du har en hjärtstartare är det också jätteviktigt att den registreras så att den finns med i systemet och på så sätt kan rädda liv, säger Lars Samuelsson.

LO BÄCKLINDER

Läs också