Debatt om Ekerö bostäder

Lyssna på radiodebatten!

Det rör sig inte om en utförsäljning, det rör sig om partnerskap – det ville kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M) understryka då Ekerö bostäders framtid diskuterades i MN:s radioprogram.

Ordförandeförslaget om att utreda ett partnerskap med Heimstaden bostad AB, har nu breddats till att öppna upp för flera intressenter.

– Vi vill ta in en partner i bolaget som kan tillföra möjligheter att utveckla bolaget i en annan riktning än vad vi kanske skulle kunnat göra själva, kommenterade Adam Reuterskiöld.

Oppositionsrådet Hanna Svensson (S) kommenterade:

– Det är fem år sedan det var en folkomröstningen om det här. Medborgarna var väldigt tydliga med att man inte ville sälja ut Ekerö bostäder. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna att komma med ett sådant här förslag och dessutom, utan att nämna det under valrörelsen. Istället skyndar man på ärendet mellan valen så att medborgarna inte får säga sitt. Jag tycker inte att det är att följa demokratin.

Bolaget är värt 50 procent mer idag än för fem år sedan. Med förbifarten kommer kommunen att bli attraktivare och Hanna Svensson menade att bolaget kommer då att vara långt mycket mer värt än idag.

– Vi ska vara medvetna om att vi gör en ganska dålig affär på det viset.

– Kommunens ansvar är att bidra med så mycket nytta som möjligt till medborgarna. Vi är inte ett fastighetsbolag som tjänar pengar på fastigheter. Vi ska förvalta kommuninvånarnas pengar på det bästa sättet. Vi ser att vi har en expansiv utvecklingsfas i kommunen framöver och då gäller det att vi kan bibehålla den höga kvaliteten som vi har på kommunal service. Det handlar om skolor, vägar och massor av saker som vi behöver investera i. Samtidigt måste vi bygga fler bostäder. Då måste vi ha resurser och därför måste vi ha en partner till det, svarade Adam Reuterskiöld.

– Det innebär inte att vi kommer att bygga fler bostäder för att vi säljer ut delar av bolaget. Pengarna från försäljningen kommer till kommunen, inte till Ekerö bostäder.

Man kommer fortfarande att behöva låna för att bygga. Jag tror inte att partnern kommer säga att de går in med alla pengar, replikerade Hanna Svensson.

– Hanna för ett resonemang om att vi ska äta kakan och ändå ha den kvar, det går inte. Ska vi bygga nya skolor och nya vägar, då måste vi prioritera. Vi behöver kompetens vilket vi får med en partner i bolaget.

Vad är det då som säger att man inte om fem år måste sälja ut lite fler andelar i bolaget?

– Jag kan förstås inte sia om framtiden, men våra intentioner är absolut inte att sälja ut mer, utan det här är ett partnerskap. Det som fascinerar mig är att ni från oppositionen inte ens ville utreda det, sa Adam Reuterskiöld.

– Vi har redan utrett det här i och med folkomröstningen. Varför ska vi lägga kommunekonomiska resurser på någonting som vi redan vet svaret på? Man skulle i så fall utreda om man vill gå in i ett partnerskap eller inte. Men er intention var att utreda om man skulle göra det med Heimstaden. Sedan har ni ändrat er. Men mer korrekt vore det om ni i nästa valrörelse frågade; vill ni att vi ska sälja ut Ekerö bostäder så rösta på oss, sa Hanna Svensson och Adam Reuterskiöld replikerade snabbt:

– Det är en helt annan frågeställning, här gäller det som sagt ett partnerskap. Heimstaden var först, nu har vi öppnat upp för andra intressenter.

Kommunledningskontoret ska nu utreda inkomna intressenter. När tidpunkten för ett beslut kan tas går inte att säga ännu.

– Det viktiga är kanske inte att komma till beslut omedelbart utan att göra det på ett bra sätt som är transparent och öppet för alla att se hur processen går till, kommenterade Adam Reuterskiöld.

EWA LINNROS

Läs också