Debatt om Sandudden

Lyssna på radiodebatten!

Planerna att sälja ut verksamheten på Sanduddens skola till en privat aktör har väckt många starka känslor. Kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M) och oppositionsrådet Hanna Svensson (S) debatterade ämnet i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

För tio år sedan gjorde en föräldragrupp en enkät där vårdnadshavare fick ta ställning till tre alternativ, varav två var friskolor och det tredje att kommunen skulle driva skolan vidare. Det kommunala alternativet vann med stor marginal. Men Adam Reuterskiöld hänvisade till alliansens strävan efter en ökad valfrihet.

– Vi har väldigt många elever som reser ut ur kommunen för att det inte finns de skolvalen man vill göra. Det är grundskälet till att vi vill öka valfriheten. Sedan måste vi naturligtvis ta hänsyn till de elever som går i skolan och det gör vi också genom att den kommunala delen kommer att vara kvar, kommenterade Adam Reuterskiöld.

Det kommer alltså att vara både en kommunal del och en annan del som är friskola under ett antal år. Sandudden kommer att utökas med ett högstadium och detta blir då friskola.

Frågan är dock hur kommunen ska kunna erbjuda platser i kommunal skola om ett större antal elever inte vill gå i en friskola.
– Jag tror snarare att behovet är tvärtom, var ska de elever gå som inte idag kan göra ett fritt val.
Hanna Svensson tycker att upplägget blir väldigt rörigt.

– Jag förstår inte hur det här ska gå till. Vissa klasser på Sandudden kommer att gå i friskola och andra i kommunal skola. Hur ska klassrummen räcka till det här? Jag tycker att det är en dålig lösning överhuvudtaget at sälja ut hela Sanduddens skola för att öka valfriheten. Vi behöver en ny skola, då är det bättre att göra den till en friskola och inte slå sönder en väl fungerande verksamhet och skapa det kaoset som det faktiskt kommer att göra. Jag har ingenting emot friskolor, tvärtom. Men jag tror inte att det är bra varken för elever, föräldrar eller personal att splittra den här verksamhet, kommenterade Hanna Svensson och ansåg att man inte respekterar föräldrar och personal.

– Det tenderar att vara återkommande att det medborgarna har sagt till om genom folkomröstningar och andra typer av undersökningar, respekteras inte under särskilt lång tid. Det är tråkigt att man gör det mitt emellan valrörelserna, då är det bättre att gå ut med det ärligt under valrörelsen och säga att vi tänker sälja ut skolan.

Hur är det då med de raka beskeden och den långsiktiga planeringen? För drygt ett år sedan skulle kommunen först bygga ut Ekebyhovskolan, sedan ändrades detta och man beslöt istället att flytta skolans högstadium till Tappströmsskolan och bygga ut Sanduddens skola med ett högstadium. Nu vill man att en privat aktör ska bygga ut och driva verksamheten.

– Vi sa redan då vi hanterade förändringen kring Ekebyhovskolan att vi gärna ville ha Sandudden som friskola.Vi gick till val på det och där har vi varit väldigt tydliga att vi vill ha olika typer av skolor, svarade Adam Reuterskiöld.

I alliansplattformen för mandatperioden står inte tydligt något om satsning på olika typer av skolor. Valfrihetsbegreppen är däremot formulerat;”Vi vill fortsätta ge Ekerös föräldrar och barn/elever valfrihet att välja förskola, grundskola och gymnasium”.
– Jag håller inte med om att man gick till val på att man ska sälja ut våra gemensamma tillgångar, sa Hanna Svensson.

Föräldrar har hört av sig och tydligt markerat att man inte vill välja  friskola. De, liksom personalen, har redan gjort valet att gå i en kommunal skola. Vad är då deras val värt?

– De som går Sanduddens skola nu, kommer att få gå kvar sitt stadium, men sedan måste de byta skola i alla fall eftersom Sandudden idag inte har ett högstadium, svarade Adam Reuterskiöld.

Många föräldrar har också reagerat på att man från kommunen inte har haft något kommunikation med dem i frågan.
– Det har vi haft och vi har varit väldigt tydliga i den här frågan. Men förändringar skapar alltid oro och självklart ska vi svara på den oron. Men jag tycker absolut att vi har kommunicerat, kommenterade Adam Reuterskiöld.

I flera mail till MN vittnar dock föräldrar om motsatsen, de skriver att något samråd med vårdnadshavare ännu inte ägt rum.
Hur länge har då oppositionen vetat om intentionen att sälja ut skolan?
– Inte förrän det kom upp på bordet för beslut. Det som står i skolkapacitetsutredningen som är från 2012 är att skolan ska byggas ut, inte att man ska sälja ut den. Det har inte framgått och jag tror att det är mycket få som har förstått det, sa Hanna Svensson.

Hon framhöll också att kommunen tappar möjligheten att påverka vem som blir den nya aktören, då det är skolinspektionen som styr.

–  Vi bestämmer heller inte hur stor den blir, det bestämmer den som ska driva skolan. Då finns det en risk att vi kanske står med en mindre skolkapacitet i kommunen än vad vi gjorde innan för de kanske inte har lust att ha lika många paralleller som det är idag. Det här är inte en långsiktig lösning, se till att bygga fler skolor istället.

Adam Reuterskiöld replikerade:
– Jag tycker att det här är skrämselpropaganda. Det blir inte alls kaos. Det finns inga finns belägg för det och vi ska diskutera fakta. Att säkra att det här ska bli en skola med rätt volym, det är inga problem.

Närmast görs riskanalyser och utvärdering av de aktörer som är intresserade av att ta över skolan.
Under debatten diskuterades även planerna att sälja 49 procent av Ekerö bostäder. Man har nu öppnat upp för flera aktörer mot tidigare en enda. Läs mer om detta och hur ärendet utvecklas i kommande MN.

EWA LINNROS

Läs också