Debatter om integration och detaljplanearbete

Debatter om integration och detaljplanearbete

Mycket hann debatteras på fullmäktiges möte, ett par av dessa ämnen rörde integration, detaljplanearbete och bygglovshantering.

Delar i SD:s budgetförslag blev föremål för uttalande från flera i talarstolen. Göran Hellmalm (L) kommenterade:

– I Sverigedemokraternas Ekerö blir vi allt otryggare. Det konstateras samma dag som länsstyrelsens trygghetsundersökning visar att Ekerö är en av de kommuner i länet där invånarna känner sig allra mest trygga. Integrationsbokslut ska spara pengar, hur ska det göras? Ska det mäta slitaget på våra gångvägar från invandrade sulor?

Inger Andersén (S), socialnämndens förste vice ordförande, kritiserade också SD:

– Ekerö kommun har ett väl fungerande och mycket unikt mottagande. Hela det arbetet kallar Sverigedemokraterna för naivt och kräver att det ska skrotas helt. Ser ni inte den fungerande integrering som finns här? Ni vill istället att Ekerö kommun ska införa ett återvändandebidrag och ni vill omedelbart säga upp de familjer som har bott här längre än två år.

Cecilia Fors (SD) replikerade:

– Inger pratar om att det fungerar så bra och frågar hur ska vi kunna säga upp de här personerna som redan bor i kommunen, men jag undrar till vilken kostnad ? Vem är det som får stå för notan för allt det här bra som vi gör? Den ensamstående kvinnan som separerat från sin man som nu ska betala mer för sin familjerådgivning, får dessutom en höjd taxa för sin mamma på äldreboendet och ser sig själv bli omkullsprungen i bostadskön där hon har stått i nio år? sa Cecilia Fors.

En annan debatt rörde detaljplanearbetet i kommunen. Carl Ståhle (MP) intog talarstolen.

– Det Ekeröalliansen gör är att ständigt skjuta ifrån sig ansvaret. Vägföreningar istället för att kommunalisera vägar, hindrar hela trafikplaneringen. VA-planen och elnätet är utförsålda bolag men det är precis de verktygen kommunen behöver för att planera ett samhälle. Nu vill ni dessutom att vi ska utlokalisera vår enda lagstiftande funktion som är att detaljplanera och tillåta exploatörerna att göra sina egna detaljplaner i vår kommun. Ska vi hålla vår VA-plan eller ska vi tillåta tillfälliga detaljplaner av exploatörer bara för att de känner för att bygga någonstans? Vi kommer de närmsta tio, femton åren att växa med tio tusen människor. Då måste vi bygga tre nya skolor förutom dem som vi ersätter idag. Detta har inte ni en aning om hur ni ska planera för, sa Carl Ståhle.

– Att vi inte har planer för våra skolor, att vi inte har detaljplaner för dem, det är inte ens ärligt. Dessutom tycker jag att det är lite tramsigt att säga att byggherreplaner inte skulle vara styrda av oss. Du får det att framstå som att de kan bygga var som helst på hur som helst. Så är det inte. Byggherreplaner är bara till för att kunna snabba på antalet detaljplaner i vissa områden, men det är fortfarande politiken som tar ansvar för dem. Man måste hålla sig till sanningen, svarade Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Jag tror nog att jag pratar sanning. Jag tycker att det finns en hel del ansvar att ta från ledningen, verktygen finns men man avsäger sig dem. I vår budget lägger vi en ny struktur för en samhällsbyggnadsnämnd med ny statsarkitekt och förstärkning av planarkitekter, just för att ta det här ansvaret så att VA kan komma till våra invånare i god tid innan exploatörer prioriteras, sa Carl Ståhle.

För den som vill höra alla debatter, går det att beställa ljudfilen från kommunen.

Läs också