Delade meningar i C och L

Delade meningar i C och L

Inom både Liberalerna och Centerpartiet har det varit delade meningar om ärendet kring Munsö skola.

”Landsbygden är själen i vårt parti. I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor” är en av Centerpartiets paroller. Ekeröcentern skriver också om sin politik bland annat att ”De små skolorna utanför Ekerö centrum och Stenhamra är en förutsättning för att hela kommunens ska leva.”

Solveig Brunstedt (C), vide ordförande i kommunfullmäktige är av annan åsikt än Centerpartiets styrelse.

– Min uppfattning är att frågan borde avgöras av kommunfullmäktige. Uppfattningen grundar sig i att frågan gäller så mycket mer än en stängning av Munsö skola, det är en landsbygdsfråga av stora mått där en neddragning av den kommunala servicen får långtgående konsekvenser för landsbygdens utvecklingsmöjligheter. Detta har jag framfört med stor tydlighet till både kommundirektören och förvaltningschefen, liksom till Centerpartiet. Som du förstår är även jag kritisk till hur mitt parti agerat. Men styrelsen beslutade att stödja förslaget att upphöra med skolverksamheten på Munsö, säger Solveig Brunstedt. 

Ove Wallin (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen, förklarar Mälaröcenterns ståndpunkt..

– Mälaröcentern har aldrig sagt att ärendet kring Munsö skola inte har med landsbygden att göra. Vi vill absolut att hela kommunen skall leva och har full förståelse och respekt för att många är oroade gällande utvecklingen i Munsö skola. Centerpartiet har sina rötter i landsbygden och vi förstår att det här beslutet kan tyckas vara helt emot det. Men lika starkt som landsbygden, finns också ansvarstagande i våra rötter. Med ansvar kommer ibland att fatta tuffa beslut. Vi är ledsna för att beslutet behövde tas och beklagar det, det är ju faktiskt ändå en av våra hjärtefrågor. Men vi kommer verka för att skolan återuppstår i hela sin prakt, säger Ove Wallin och tillägger:

– Den ekonomiska situationen för Munsö skola är, trots att skolan under flera år fått särskilt strukturbidrag, ohållbar i sin nuvarande utformning. Skulle verksamheten fortsätta bedrivas på samma sätt, skulle pengar tas från andra skolor i kommunen. Så det här är också ett beslut för att stödja den ekonomiska situationen för alla kommunens skolor. 

Liberalernas ledamöter i barn- och utbildningsnämnden röstade ja till att beslut skulle tas i barn- och utbildningsnämnden och ja till förslaget, men Göran Hellmalm (L) är kritisk till att ärendet inte togs upp i kommunfullmäktige.

– Jag tycker inte att man har gjort tillräckligt för att främja skolan och att få den att bli mer attraktiv för de boende i närheten. Anledningen till att jag ville att det skulle upp i kommunfullmäktige, var för att vi skulle kunna väga in fler aspekter är den rent skolorganisatoriska. Också att vi skulle kunna ha möjlighet att eventuellt föra över medel från budgetreserven till barn- och utbildningsnämnden. För nu när det bara ligger hos nämnden, kan de bara fördela pengar inom sin egen ram, säger Göran Hellmalm. 

EWA LINNROS

Läs också