Delade meningar kring försäljning

Delade meningar kring försäljning

Ekerö-alliansen vill sälja ut några av kommunens fastigheter till externa exploatörer för att bygga skolor, äldreboende och trygghetsboende. Oppositionen är dock kritiska till försäljning.

De fastigheter det rör sig om är försäljning av Ekgårdens nuvarande fastighet till en extern aktör, i syftet att denne bygger och driver ett trygghetsboende för äldre, Tranholmen i syfte att ett äldreboende ska uppföras och fastigheten där nuvarande Ekebyhovskolan ligger. Där har kommunen ingått en avsiktsförklaring med Nystad stadsutveckling AB som innebär en överlåtelse av fastigheten. På platsen avser Nystad stadsutveckling att skapa förutsättningar för en eventuell etablering av Internationella Engelska skolan (IES) samt att omlokalisera Birkaskolan som idag bedriver verksamhet bredvid Tappströmsskolan.

– Vi tappar kontrollen över marken. I Ekebyhovskolans fall stressar man igenom det med ett företag där det är lite oklart hur stabila de är. Nystad stadsutveckling har precis gjort en affär med Vallentuna kommun som gick i stöpet, säger Hanna Svensson (S), oppositionsråd.

– Vi har inte gjort upp affären ännu utan vi ska teckna ett intentionsavtal som bygger på att vi kan utveckla affären på ett sätt som blir gynnsamt för båda parter, berättar Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

När det gäller Ekgårdens fastighet tycker Mälarökoalitionen att man har haft ett bättre tillvägagångssätt, där den som kommer med bästa förslag på en lösning får köpa Ekgården och bygga. Men det är framförallt försäljningen man är kritisk till.

– Vi har istället yrkat på så kallat tomträttsavgäld istället för att sälja fastigheterna. Det betyder att kommunen arrenderar ut marken på lång tid. Då kan kommunen styra vad som görs på tomten och istället för en engångsintäkt som en försäljning ger, kan arrendeintäkterna gå rakt in i verksamheterna och kommunen tappar inte helt kontrollen över marken, säger Hanna Svensson.

– Tomträttsavgälden är sällan i den storleken som kostnaderna kan vara för att låna upp kapitalet. Antingen lånar man massor av pengar och säljer inget, eller så säljer man av och kombinerar det med lån för vi behöver låna. Men jag tror att det är viktigt att vi inte lånar jättemycket pengar nu, så att vi har möjlighet att betala av lånen. Annars sätter vi våra barn och barnbarn i skuld på ett sätt som inte är bra, säger Adam Reuterskiöld och fortsätter:

– Kommunens huvudsakliga syssla är att tillhandahålla tjänster som skapar nytta till våra kommuninvånare. Det betyder inte att man måste äga alla lokaler som det bedrivs verksamhet i. Det finns många investeringar som vi ska göra framöver som kräver kapital och jag tror att man ska undvika att låna stora summor, för man vet aldrig vad de finansiella kostnaderna som räntor med mera kan bli i framtiden.

Mälarökoalitionen är också mot planerna att bygga på Tranholmen och föreslår istället den så kallade Lidltomten.

– Den viktigaste faktorn här är egentligen tiden. På Tranholmen har vi en färdig detaljplan för att bygga ett äldreboende medan Lidltomtens detaljplan måste ändras eftersom den idag är avsvedd för affärsverksamhet, säger Adam Reuterskiöld.

– Problemet är att om de som bor vid Tranholmen protesterar, så går det inte så mycket snabbare än om man skyndsamt tar fram en ny detaljplan för Lidltomten. Jag tror knappast att någon skulle protestera om man bygger ett äldreboende där istället för som det nu är tänkt, en byggvaruhandel, säger Hanna Svensson.

EWA LINNROS

Läs också