Deras hus skakar av trafiken

De bor bara några meter från Ekerövägen och huset vibrerar när långtradarna dundrar förbi. Nyheten om att NCC nu dragit om sin utfart från grustaget och ännu mer tung trafik ska passera kom som en total chock och gör dem förtvivlade.

– Vi kommer inte kunna använda vår uteplats, säger Kristina Regnell i Träkvista.

Redan i dagsläget kan de knappt sitta i sin trädgård på grund av alla tunga långtradartransporter som passerar för att komma till och från grustaget på Munsö. Dammet yr och vibrationerna känns i hela huset när lastbilarna dundrar förbi.

– När vi haft gäster som sovit över har de varit chockade över att sängen skakat, säger Kristina Regnell. 

Men enligt henne och maken Olov Regnell är inte kommunen lyhörda till deras situation, utan svaret de får är att en bullerutredning redan gjorts. Själva menar de att en sådan måste uppdateras. 

– Det har blivit betydligt mer trafik sedan den utredningen gjordes. Och ännu mer kommer det bli i och med nya skolan i Sand-

udden. Med utfarten från grustaget blir det fullkomligt ohållbart, säger Kristina Regnell uppgivet.

 

Oskar Nilsson, ordförande i Träkvista byalag håller med om att det redan är stora problem med buller och vibrationer för flertalet hus i området.

– Detta problem förnekar kommunen sedan länge och många av oss har fått bekosta våra bullerplank själva, säger han och menar att man med den nya in- och utfarten inte bara flyttar ett problem, utan gör det mycket värre, eftersom det är mycket närmare till husen när trafiken går via Ekerövägen än när den gått längs Älvnäsvägen. 

– Sedan är det ju väldigt märkligt att man leder om väldigt mycket tung trafik till ett område där många barn går till och från skolan, säger han.

Han poängterar även att en av motiveringarna till att stänga den tidigare rastplatsen i området var för att det var en trafikfara att ha en utfart på en så kurvig och kuperad vägsträcka.

– Nu vill man istället leda ut tung trafik som går väldigt långsamt därifrån, det borde ju vara ännu farligare, om ens tillåtet, konstaterar han.

Men faktum är att den nya in- och utfarten fått klartecken av både Trafikverket och länsstyrelsen. Redan i mars 2021 ansökte NCC till Trafikverket om att få börja använda den tidigare utfarten till utsiktspunkten på Ekerö istället för den på Älvnäsvägen. Eftersom det handlade om en befintlig väg som skulle återtas i bruk, såg Trafikverket ingen anledning till att neka till det. 

I samma veva anmäldes även ärendet till länsstyrelsen, eftersom regelverket säger att en åtgärd som riskerar att väsentlig ändra på naturmiljön kräver samråd. Länsstyrelsen har då möjlighet att förelägga med försiktighetsåtgärder, remittera andra instanser eller till och med förbjuda åtgärden helt och hållet, förklarar Henrik Sandberg på Enheten för natur- och viltärenden på länsstyrelsen. 

I det här fallet samtyckte länsstyrelsen och skickade sitt yttrande till kommunen. Dock utan att ta hänsyn till trafiksäkerheten. Enligt Pepijn Klaassen, trafikplanerare på stadsbyggnadsförvaltningens planeringsenhet, på Ekerö kommun, har båda processerna löpt på utan att kommunen ens fått möjligheten att yttra sig och att beslutet om en ny trafikering till grustaget fattats utan att det förankrats hos kommunen, vilket han tycker är högst olämpligt.

– Visst genererar dagens trafikering vissa utmaningar när det gäller trafiksäkerheten, buller och vibrationer på Älvnäsvägen också, men att flytta trafiken helt till Ekerövägen förbi Träkvista torg utan att ens konsultera kommunen är helt olämpligt, säger han och menar att han delar Oskar Nilssons uppfattning om att inte NCC löser några problem med den nya in- och utfarten, utan bara flyttar dem till en annan del av trafiksystemet.

– Därför försöker vi hitta ett sätt att få besluten omprövade, så att kommunen kan yttra sig om effekten på trafiksystemet och boendemiljön som helhet, säger han.

HELEN BJURBERG

Läs också