“Det är många som har längtat”

“Det är många som har längtat”

Möjlighet att besöka sina anhöriga på äldreboende och en lokal sjukvård som nästan är tillbaka i sitt ursprungsläge – mycket har återgått till hur det var innan coronasmittan nådde samhället. Smittan ökar dock fortfarande efter sommarens nedgång och en fjärdedel av mälaröborna jobbar hemma.

Coronaspridningen ökar i Stockholmsregionen och så även på Ekerö. Vecka 42 rapporterade Folkhälsomyndigheten coronafall nummer 200 i Ekerö kommun och under de två veckor som föregått, hade 22 nya fall rapporterats. Detta var en kraftig ökning mot tidigare, även om siffrorna fortfarande är jämförelsevis låga.

Den 1 oktober upphörde det nationella besöksförbudet på landets äldreboenden till glädje för många. Kommunens båda äldreboenden Söderströmsgården och Ekgården har varit förskonade från smitta och har därför sett till att anhöriga och boende har kunnat träffas utomhus under perioden med besöksförbud. Men glädjen var stor när förbudet hävdes och man återigen fick möjlighet att ses i avskildhet.

– Det är många som har längtat efter att kunna få besöka sina anhöriga i hemmet. Till en början när förbudet upphörde, fick besökarna ringa för att planera sina besök för att vi skulle kunna möta dem när de kom. Vi berättade då om våra hygienrutiner och alla fick ett visir som de kan desinficera och återanvända vid nästa besök, berättar Elenor Witick, enhetschef på Ekgården.

Hon tycker att allt har fungerat väl med de nya anpassningarna och hoppas nu att en andra våg uteblir, men bekräftar att beredskap och material finns om de skulle behöva skärpa rutinerna på nytt.

Även på Ekerö vårdcentral är beredskapen stor inför en eventuell stegring av antalet sjukdomsfall.

– Vi följer dagligen rapporterna från Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten om utvecklingen av smittspridningen i samhället och är beredda att ställa om igen om det behövs.

I dagsläget är vi i stort sett åter i ordinarie verksamhet, med den skillnaden att vi inte rutinmässigt kallar alla som står på väntelista för kontroller av sina kroniska sjukdomar, som till exempel diabetes, förklarar verksamhetschef Sara Banegas och fortsätter:

– Vi skickar ut brev till dem som skulle komma på besök och erbjuder provtagning i första hand. Sedan försöker vi identifiera dem som absolut behöver ett besök. Detta för att vi ska klara av både vårens och höstens arbete på bara ett par månader.

Fortfarande är också verksamheten på Ekerö vårdcentral anpassad för att minska smittspridningen.

– Vi skiljer på patienter med och utan infektionssymptom så besöket ska vara säkert för alla. Vi provtar en hel del för Covid-19, men har ännu relativt få med påvisad sjukdom.

Med anledning av att vårdcentralen har dirigerat om mycket av sin vård till digitala möten säger hon:

– Vi har många patienter som uppskattar den vägen in men den är inte för alla. Telefonen är öppen precis som vanligt, vi ta emot över 500 samtal i veckan. Dessutom har vi en gräddfil för personer över 75 år, som har ett eget telefonnummer som är öppet mellan tio och tolv varje dag. Alla som fyllt 75 år har fått brev hem om det. Vi publicerar inte numret offentligt, men kommer man förbi får man ett visitkort, så man lätt kan ringa.

Många mälaröbor arbetar också fortfarande hemma enligt data från Google som har sammanställts av nyhetstjänsten Newsworthy. Där framgår hur besök till olika typer av platser i landet har förändrats, jämfört med innan pandemin. I Ekerö kommun kan man med hjälp av de siffrorna konstatera att under vecka 42 befann sig 26 procent färre av invånarna på sina arbetsplatser, än i januari och februari i år.

LO BÄCKLINDER

Läs också