Det är vårdnadshavarna som driver förskolan

MN åker ut till föräldrakooperativet  Eken och träffar förskolechef Martina Gradin, som berättar om verksamheten, tankarna inför framtiden och utvecklingen av Mälaröarna. 

Hur länge har förskolan funnits?

– Förskolan Eken startade som ett kooperativt daghem 1986. Verksamheten har förändrats en del sedan dess och har under resans gång ombildats till förskola. 1993 flyttade verksamheten till nuvarande lokaler i Färentuna.

Hur många barn har ni och hur många är ni i personalen?

– Vi har plats för 26 barn som går i åldersintegrerad verksamhet, vilket betyder att barnen kan ha möjlighet till kamrater i olika åldrar. Vi delar upp barnen i mindre grupper vid olika tillfällen under dagen för att skapa lugn och ge möjlighet till utveckling och lärande utifrån de individuella barnets förutsättningar. På Eken är det fem pedagoger, två förskollärare och tre barnskötare anställda. Eken har även en kock anställd. På Eken har vi även arbetsdagar för vårdnadshavarna. Det innebär att det på måndag, onsdag, torsdag och fredag finns en vårdnadshavare som arbetar i verksamheten och är då en resurs till personalen. Dessutom utför vårdnadshavaren under denna dag vissa praktiska sysslor såsom att ta hand om disk, enklare städning med mera. Antal arbetsdagar per familj styrs beroende på hur många barn familjen har inskrivna.

Berätta om er verksamhet?

Föräldrakooperativet drivs som ekonomisk förening, det är vårdnadshavarna som driver förskolan. På Eken sätter vi barnen i fokus och arbetar aktivt för att barnen ska vara delaktiga i allt som de möjligtvis kan vara med och påverka i deras verksamhet. Barnen ges inflytande i allt från inköp av pedagogiskt material till olika aktiviteter.Förskolan arbetar aktivt med ”Grön flagg” vi sorterar våra sopor och lämnar till återvinning, barnen lägger matrester i bukashi och övriga nedbrytbara rester i komposten. Då det blivit jord av våra matrester lägger vi det i våra odlingsbäddar och nya plantor kan planteras. Det ger förskolan en möjlighet att undervisa i ett kretslopp. Vi tar tillvara på allt vår trädgård ger och barnen ordnar en skördefest på hösten. En annan tradition är att då vi får äpplen åker vi och mustar dem och då har vi dricka till våra fester. Vi äter ekologiskt och eller närproducerat i så stor utsträckning som möjligt.

Hur ser era framtidsutsikter ut och vilka utmaningar står ni inför?

– Framtidsutsikterna är goda så länge det finns engagerade vårdnadshavare som vill vara delaktiga i sina barns förskoleverksamhet. En utmaning i framtiden kan vara att ha tillräckligt med barn i kö för att verksamheten ska kunna fortleva. Vi vill att Eken ska vara världens bästa förskola att gå på, barnen ska tycka att det är spännande, lärorikt  och roligt att vara på sin förskola Eken.

Hur vill ni se Färentuna utvecklas framöver?

– I framtiden önskar vi en varsam utbyggnad eller förtätning så att medborgarna fortfarande kan ha den service i närområdet som behövs.

Till sist, vilket företag i kommunen vill ni läsa om i tidningen?

– Vi nominerar Ölsta kafé, då vi är nyfikna på deras verksamhet.

Läs också