Det förrädiska trivseleldandet

Ljudet från en sprakande brasa eller åsynen av ringlande rök från en skorsten, är vanliga upplevelser på Mälaröarna. För de flesta ger det en känsla av trivsel och hemtrevnad, men det finns några påtagliga avigsidor med de värmande vedbrasorna.

I Ekerö kommun finns det 8 300 eldstäder, en siffra som ökar för varje år enligt Skorstensfejarna som har hand om sotningen av ett stort antal av dessa. Men braskaminer och öppna spisar sprider inte bara hemtrevlighet utan även föroreningar.

På Naturvårdsverkets hemsida slår man fast att vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige och att dessa utsläpp beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör i förtid. Sotet från eldningen påverkar även klimatet negativt.

Det finns dock sätt att minimera utsläppen. Bland annat är det viktigt att veden man eldar är ordentligt torr och att man är noga med att reglera syretillförseln för att ge maximal förbränning av veden.
För att ytterligare hålla föroreningarna nere har Ekerö kommun en policy kring hur man ska elda.

– För den som trivseleldar, alltså inte eldar som uppvärmning, är rekommendationen att man ska elda max två gånger i veckan och då bara under ett par timmar. Vi får in några klagomål om året, men om vi tar kontakt och berättar om policyn så brukar det räcka för att minska eldningen, säger Jessica Duf, miljöchef på kommunen.

Hon berättar också att miljöbalken reglerar att man endast får elda ved i sin eldstad och inte sopor.
Även brandförsvaret får med jämna mellanrum kännedom om vedeldningens baksidor.

– Vi åker på en ansenlig mängd skorstenseldar varje år. Orsaken till att det börjar brinna i skorstenar variera, men det kan till exempel bero på att veden man eldar med inte är tillräckligt torr vilket ger mer sot- och tjärpartiklar som sedan kan börja brinna, berättar Niclas Renlund, styrkeledare på Södertörns brandförsvar, Ekeröstationen.

En soteld kan ta sig vidare ut i husets bjälklag och det är inte ovanligt att brand i en skorsten är orsaken till att hus ödeläggs av brand. Niclas Renlund förklarar att om olyckan är framme ska man genast efter att man har larmat 112, stänga spjället till eldstaden och sedan förbereda för brandkåren att kunna ta sig upp på eventuell vind för att undersöka om branden spridit sig vidare.

LO BÄCKLINDER

För 40 år sedan:

Även för 40 år sedan var frågan om eldning i braskaminer aktuell. MN skriver i mars 1981 om att kommunen stoppat godkännande av nya spisar och kaminer efter en ny rapport från Naturvårdsverket. I denna framgår det att röken från eldstäderna innehåller mängder av hälsofarliga ämnen och kommunen vill avvakta nya direktiv från myndigheterna innan man ger tillstånd till nya.
”De som redan har braskaminer får använda dem om inte grannarna klagar” framgår det också i artikeln.

Läs också