Det kan bli fler platser med ängsmark

 Kommunen kan spara pengar på att inte klippa gräsytor. Lösningen är att göra flera olika platser till ängsmarker.

– Det handlar om att öka den biologiska mångfalden, säger kommunens tekniska chef. 

Flera av dem som läste artikeln om ogräs i Mälaröarnas nyheter för en tid sedan reagerade och kontaktade tidningen om att ogräs minsann inte bara är av ondo. Bland annat handlade det om växtligheten mellan Silverdalsvägen och Träkvistavallen i centrala delarna av Ekerö. Det är viktigt att gräsytor sköts för att den biologiska mångfalden inte ska äventyras, påpekade bland annat ett par unga tjejer som hörde av sig.

Och Ekerö kommun är också inne på att satsa på ängsmarker just för att tillvaron för fåglar och djur i övrigt inte ska äventyras.

Hanna Emilsson, teknisk chef på Ekerö kommun, säger att det är på gång med att bevara och göra i ordning nya ängsmarker främst i områden där det i dag klipps gräs.

Här är exempel på platser som kan bli aktuella:

  • Området omkring Fredriksstrands strandpromenad
  • Grönytor nere vid Tran-holmen
  • Grönytor intill Borgen-parken i Stenhamra
  • Delar av Ekerö strands strandpromenad
  • Ytor intill Ekebyhovs lek- och aktivitetsyta
  • Ytor intill Träkvistavallen

– Vi lägger ner cirka 200 000 kronor på inventeringen och för att ta fram en strategi för ängsmark. Vi kommer kunna spara kostnader på gräsklippning framöver och samtidigt öka den biologiska mångfalden, säger Hanna Emilsson och berättar om bakgrunden till satsningen:

– Genom kommunstyrelsen fick vi i år en resursförstärkning för åtgärder inom gata och park. Arbetet med biologisk mångfald är en nationell satsning från Naturvårdsverket kopplat till LONA – Lokala naturvårdssatsningen och Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen, säger Hanna Emilsson.

Bo Nylén är ordförande i Mälaröarnas naturskyddsförening. Han påpekar hur viktigt det är att bevara och även anlägga nya ängsmarker för att fåglar och en mängd andra djur och insekter ska trivas.

Det visar han när vi tittar närmare på olika platser i kommunen där ängsmarker breder ut sig. Ett område som ser fint ut och är föredömligt underhållet är ängarna vid Tranholmen. Bara den rikliga tillgången på gullviva under våren är värd att se på.

– Det är just så här som ängsmarkerna ska skötas. De hålls efter på ett föredömligt sätt vilket gör att både fåglar, insekter, blommor och en del andra smådjur trivs, säger Bo Nylén.

Lite sämre ser det tyvärr ut på Gällstaö. Inte där hästarna mumsar i sig av gräset och inte heller på en strandäng ett stenkast därifrån. Men väl en sträcka alldeles framför några hus med väldigt fin utsikt. Där frodas växtligheten och det ser inte ut att ha gjorts något åt det på länge.

– Jag har förståelse för om de boende här inte besväras av detta höga gräs som till viss del gynnar tillvaron för både växter och insekter. Men det kunde ha hållits efter lite bättre. Det är nog flera här också medvetna om, säger Bo Nylén.

TONY GYLLENRAM

Läs också