Detaljplan för Sandudden

Detaljplan för Sandudden

Ett förslag till detaljplan för utbyggnaden av Sanduddens skola har nu varit ute på granskning.

Sanduddens skola behöver nya lokaler för att kunna utöka kapaciteten. Skolan har också omfattande renoveringsbehov, arbetsmiljöproblem, oönskade paviljonglösningar, underdimensionerade speciallokaler och det saknas också en idrottssal.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på de förändringar som den nya detaljplan medger. Utöver det faktum att en ny detaljplan skapar förutsättningar för nya skollokaler, innebär det även möjligheter att utveckla utemiljön, till exempel genom att en befintlig naturdel kan integreras med skolmiljön. Idag är också trafiksituationen vid Sanduddens skola rörig. De flesta synpunkterna som kommit in har också handlat om trafiksituationen.

Vi ser att trafiklösningen för Sanduddens skola bör ses över igen,  särskilt eftersom skolan sväller till 900 elever. Enligt gestaltningsprogrammet så behöver en lämnande förälder passera inte mindre än sju övergångsställen och väldigt mycket trafik dras ner i villaområdet, säger Fredrik Ohls, gruppledare för Liberalerna Ekerö. De tillsammans med övriga partier i Mälarökoalitionen, har gått samman i ett särskilt yttrande där de önskar att kontoret, ser övertrafiklösningarna.

– Som tidplanen ser ut nu siktar vi på att ha en plan klar för antagande i höst. Efter det lämnas utrymme för överklagan. Därefter är det svårt att sia om vidare tidplan beroende på hur det går, berättar Johanna Stafström, planarkitekt, Ekerö kommun.

Illustration: LLP Arkitekter/Ekerö kommun

EWA LINNROS

Läs också